- Dette kommer veldig overraskende på meg. Det er stikk i strid med det som har vært vår hensikt med serien, sier Kirsti Moe, redaksjonssjef i NRKs vitenredaksjon.

Hun stiller seg svært undrende til politiets uttalelser i den såkalte krenkelsessaken ved en barneskole i Trondheim. Politiadvokat Kjersti Hegerberg uttalte torsdag at flere av barna i avhør har fortalt at de har sett mye på pubertetsserien som ble sendt på NRK i fjor. Den populære serien hvor programleder og lege Line Jansrud opptrer blant nakne kropper og kjønnsorganer, tar for seg tema som pubertet, pupper, hår på kroppen og sex, og er nå tilgjengelig på nettsiden til NRK Super og i NRKs TV-app.

- Ber foreldrene se

- Flere har hatt interesse for programmet Newton om pubertet, hvor en går detaljert inn på jentetiss og guttetiss. Vi klarer ikke å konkludere med at det har vært inspirasjonen, men vi vet at flere har sett det flere ganger, uttalte Kjersti Hegerberg, politiadvokat ved Trøndelag politidistrikt.

LES PÅ PLUSS: Foreldrene kan få vite mer av politiet

Politistasjonssjef Arve Nordtvedt sier at de la merke til at flere barn i avhør uoppfordret nevnte denne serien.

- De hadde sett det på nettet, og sett det flere ganger. Som legmann tenker jeg at vi ikke kan se bort fra at små barn kan ha fått et feilaktig inntrykk av hva sex og samliv går ut på hvis de ser programmet alene. Vår henstilling til foreldrene har vært å se programmet og snakke med barna om det. Veilede dem litt, sier Nordtvedt.

Mye anerkjennelse

Kirsti Moe i NRK viser til at undersøkelser forteller at 34 prosent av norske tiåringer har sett porno på nett. Hun sier at hensikten med programmet har vært å gi barn og unge faktabasert informasjon om kroppens utvikling, og gjøre dem bedre i stand til å sette grenser.

- Vi har laget dette nærmest som en motvekt slik at de skal få vite om kroppens utvikling på en måte som ikke er seksuell. Vi har fått støtte i forskningen på at dette er god seksualopplysning. Vi viser kjønnsorganer til voksne folk, men vi har lagt stor vekt på at vi ikke har hatt en seksuell ladning i bildene, sier Moe.

- Tror du at programmene kan ha gitt barn inspirasjon til seksuelle aktiviteter?

- Hvis det har skjedd, så er det veldig beklagelig. Det tar vi selvfølgelig alvorlig, sier hun.

Hun sier at målgruppen for serien er barn i alderen 8–12 år. På nett er imidlertid serien tilgjengelig for alle.

- Vi vet at mindre barn ser på Newton. Derfor ville vi forsikre oss om at denne serien ikke var skadelig for mindre barn. Vi var i kontakt med psykologisk institutt på NTNU, og de var ikke bekymret, sier Moe.

Det er vanlig praksis i NRK at det som lages, legges ut på nett, og dermed er tilgjengelig til enhver tid.

- Vi har ikke sett noen grunn til å trekke dette programmet ut av den praksisen vi vanligvis har, sier Moe.

Fredag formiddag er hun på vei fra en messe for grensesprengende program for barn i Canada hvor hun har fortalt om pubertetsserien, og på vei til Gullruten i Bergen, hvor serien er nominert som beste barne- eller ungdomsprogram.

- Vi har fått veldig mye anerkjennelse og god respons på hva vi har oppnådd. Både helsesøstre og foreldre forteller at programmet har gjort det lettere å samtale rundt pubertet, sier Moe.

Ros fra Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet behandlet i fjor programserien etter at klagere reagerte på språkbruken i programmet, og på at serien er tilgjengelig for barn i alle aldre på nett. Et samlet Kringkastingsråd var imidlertid svært fornøyd med programmet:

- Selv om Kringkastingsrådet har forståelse for at enkelte scener kan virke sterke både verbalt og billedmessig, mener likevel rådet at NRKs Newton-serie om pubertet har lyktes godt som folkeopplysning. NRK har vært modig og våget og være kontroversiell med serien. Samtidig har man vært åpne og med sin faglig tyngde i redaksjonen, gitt serien troverdighet, heter det i Kringkastingsrådets uttalelse.

Adresseavisen har ikke lyktes med å få noen kommentar fra Line Jansrud, programleder for serien. I et intervju med Klassekampen i fjor fortalte hun litt om bakgrunnen for serien:

- Da vi begynte med pubertetsserie, var det rett og slett et ønske om å fortelle straight-forward, ikke noe moralistisk tanke om at nå skal vi ta ansvar. Etter hvert oppdaget vi hvor lite ekte informasjon som finnes der ute. Når du googler penis eller vagina, så er informasjonen som kommer opp fra pornoindustrien, eller animerte eksempler. Barna fortjener å få informasjon om kroppen som er ekte, ikke en falsk pornografisk versjon. For å fortelle hele historien må du våge å vise den naturlige kroppen, uttalte programleder Line Jansrud da serien ble vist i fjor vår.

Politiadvokat Kjersti Hegerberg og politistasjonssjef Arve Nordtvedt sier at flere av barna som har vært i avhør i krenkelsessaken, uoppfordret har fortalt at de har sett på Newton-serien om pubertet. Foto: Morten Antonsen