- Det føles meningsløst å bruke hele juli på matematikk når vi skal studere norsk eller engelsk etterpå.

- Når jeg begynner på engelsk, kommer jeg ikke til å ha bruk for et tall mer.

Dette er reaksjonene til noen av de som bruker sommeren på forkurs i matematikk for å komme inn på lærerstudiet til høsten. De er de første søkerne etter at opptakskravet i matematikk økte fra karakteren tre til fire.

Gruppearbeid: Inga Uppstrøm Berg, Fredrik Vatne og Solveig Bollingmo Svardal jobber med prosentregning.

Inga Uppstrøm Berg vil bli grunnskolelærer for 1.- 7.trinn og har bestemt seg for fagene norsk og gym.

Solveig Bollingmo Svardal vil også bli grunnskolelærer for 1.-7.trinn med fagene engelsk, norsk og gym.

Fredrik Vatne vil bli engelsklektor.

Alle har søkt lærerutdanning ved NTNU og har til felles at de har karakteren tre i matte og kommer ikke inn på lærerutdanningen før mattekarakteren er forbedret. De har også til felles at de kunne tenkt seg å bruke julidagene til noe annet enn å pugge matematikk.

1. august er det eksamen. Da er det bestått eller ikke bestått. Uten bestått matteeksamen, ingen lærerutdanning.

Det nye karakterkravet har ført til stor spenning og usikkerhet rundt opptaket på de institusjonene som utdanner lærere.

Bare halvparten av søkerne møter opp

Sommerkurset i matematikk skal sikre rekrutteringen til lærerutdanningen. Ingen vet hvor mange kvalifiserte søkere det er etter at karakterkravet i matte gikk opp.

I 2014 hadde en av fire lærerstudenter for dårlige karakterer i matte. Det hadde betydd tusen færre lærerstudenter.

Denne sommeren tilbyr alle lærestedene forkurs i matematikk for å sikre god nok rekruttering til læreryrket. Det er et frivillig kurs og ingen har oversikt over hvor mange som faktisk deltar på sommerkursene.

Ved Nord Universitet i Levanger søkte 40. Bare 20 av dem er på plass på denne uka. Der er det samling denne uka. Deretter kan studentene følge et nettbasert mattekurs utviklet av Det arktiske universitetet i Tromsø.

- De 20 som søkte, men som ikke er her, syns sikkert det er godt nok å studere på egen hånd, sier dekan Egil Solli ved lærerutdanningen i Levanger. Han understreker at kurset er frivillig og at de vet veldig lite om hvorfor noen møter opp og andre ikke. Først når samordnet opptak er ferdig 19. juli, vet han hvor mange av søkerne til lærerutdanningen i Levanger som har mattekarakter på minst fire. Men på grunn av forkurs i sommer og eksamen 1. august, blir det nesten studiestart før de vet hvor mange som er kvalifisert.

Ved NTNU i Trondheim er i overkant 20 studenter samlet til sommerkurs. Det var 60 søkere. Oppmøtet varierer, men den første uka har det ikke vært over 30, forteller universitetslektoren. Også i resten av landet har bare halvparten av søkerne til sommerkursene møtt opp, skriver nettavisa Khrono.

Allerede i januar advarte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mot for få lærerstudenter fra høsten når det blir krav om karakteren fire i matte for å komme inn på lærerstudiet.

- Frafall som forventet

I kunnskapsdepartementet sier politisk rådgiver Magnus Thue (H) at frafallet er som forventet.

- Det kan for eksempel skyldes at noen likevel oppfyller kravene til karakteren fire i matematikk, eller at de ikke kvalifiserer til å delta på forkurset.

Han er overbevist om at de som bruker sommeren på et slikt kurs er høyt motiverte for å bli lærere.

- Regjeringen vil at elever i norsk skole skal lære mer, og da er vi avhengige av å rekruttere enda flere flinke lærere. Læreryrket er et av samfunnets aller viktigste, og da er det viktig at lærerstudiet tiltrekker seg de beste studentene. Det er bakgrunnen for at vi har skjerpet kravet.

Fem dager i uka i fire uker

- Det er veldig uheldig at mattekravet blir strengere akkurat det året jeg skulle bestemme meg for å ta lærerutdanning. Det er ganske kjipt, egentlig, sier 25 år gamle Fredrik Vatne fra Grimstad.

- På en måte er det greit. Det må jo være et krav. Men det er rart at jeg som skal studere engelsk, må ha best karakter i matte. I engelsk er det ingen krav og i norsk må jeg ha karakteren tre, sier han.

Alle tre strever med å forstå hvorfor de må bruke sommeren på mattekurs når de skal studere helt andre fag.

- Det kan jo hende at skolen går glipp av dyktige lærere på denne måten, sier de og etterlyser en ordning som hadde gjort at studenter med et godt karaktersnitt hadde kommet inn.

NTNU tilbyr en hel måned med matteundervisning fra klokka 8.30 til 15 hver dag. Denne dagen handler det om prosentregning.

- Først foreleser jeg. Deretter jobber vi i grupper før vi samles til ny forelesning der vi går gjennom det som var vanskelig, og ser framover til det vi skal gjøre i morgen, sier universitetslektor Martin Wanvik. Sammen med lektorstudenter i realfag står han for undervisningen.

Det nye karakterkravet i matte har ikke skremt folk fra å søke lærerutdanning. Både i Levanger og Trondheim er det like mange søkere som i fjor.

Alene på hybelen

Solveig Bollingmo Svardal er nettopp ferdig med videregeånde og satser alt på å bestå eksamen i august. Hun har skaffet seg årskontrakt på hybel i et bofelleskap i en enebolig. Der er hun helt alene med mattebøkene sine. De andre er på ferie. I juli er det mattekurs. Resten av sommeren har hun sommerjobb hjemme i Haltdalen.

- Jeg har vært så heldig å få jobb i juni og august, men må ha fri i juli på grunn av mattekurset.

Inga Uppstrøm Berg bruker bare to dager i uka på mattekurs. De tre andre dagene har hun sommerjobb hjemme i Meråker.

- Jeg håper bare at de legger det opp slik at vi består prøven, sier Inga.

Fornøyd med kursopplegget

Når det er som det er, er de alle tre veldig fornøyd med sommerkurset.

- Vi får tett oppfølging fra kjempesmarte mennesker. Her er det fem studenter for hver lærer og vi får hjelp til alt vi spør om, sier de.

- Jeg er veldig glad for å være her. Siden jeg har vært et år på utveksling i utlandet, måtte jeg ta engelsk som privatist uten hjelp fra andre. Det gikk dårlig, og jeg fikk tre, sier Solveig. Nå satser alle tre på at fire intense matteuker skal hjelpe dem til lærerstudiet.

Prosentregning: Fredrik Vatne og Solveig Bollingmo Svardal bruker sommeren til å forbedre mattekarakteren. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth, Adresseavisen
Vil bli lærer: Inga Uppstrøm Berg vil bli lærer i norsk og gym. Derfor bruker hun sommeren på matematikk. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth, Adresseavisen
Lærer bort prosentregning: Universitetslektor Martin Wanvik underviser de kommende lærerstudentene. Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth, Adresseavisen