Ulykken skjedde ved Nidelven, mellom Sluppen bru og Stavne. Foto: Morten Antonsen
Ulykken skjedde ved Nidelven, mellom Sluppen bru og Stavne Foto: Morten Antonsen