En svært kritisk kontrollkomité behandlet Rune Olsøs mange roller tilknyttet kinoen og Trondheim kommune mandag kveld. De mener han har brutt de etiske retningslinjene når det gjelder habilitet. Årsaken er hans eierskap i godteriselskapet Candy People Norway. Selskapet selger godteri blant annet til Location som selger godteri i trondheimskinoen.

Strengt vedtak

Arbeiderpartipolitikeren Olsø har hatt flere ulike roller tilknyttet Trondheim kino og som bystyrerepresentant. Nå får han kritikk for sammenblanding av roller fra en enstemmig kontrollkomité, også fra egne partifeller.

Kontrollkomiteen endte med et langt strengere vedtak enn det som var administrasjonens innstilling, etter et langt og strevsomt møte mandag kveld. Utvidet selskapskontroll i Trondheim kino var navnet på sakskartet, og tilhørerne ble sendt på gangen i deler av møtet da det ble lukket. I tillegg måtte komitemedlemmene forlate møterommet for å bli enige om ordlyden i vedtaket.

foto
Kontrollkomiteen på tur i rådhusgangen. De har et vedtak å bli enig om.

- Uheldig og brudd på retningslinjer

- Det å gjøre en sånn business i tilknytning til kinoen er uheldig og et brudd på kommunens etiske retningslinjer, sier komiteleder Rolf Jarle Brøske (H).

- Det er helt utvilsomt at Trondheim kommunes etiske regelverk er brutt på punkt fire av tidligere bystyremedlem Rune Olsø, og det er  knyttet til hans blanding av roller og eierskap i et selskap med så nær tilknytning til Trondheim kino samtidig med at han var bystyremedlem, sier Brøske.

Punkt fire om habilitet

Det er punkt fire om habilitet kontrollkomiteen mener Olsø har brutt. Der står det: «Vi unngår å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser. Dette gjelder også forhold som ikke direkte rammes av inhabilitetsbestemmelsene i lovgivningen.»

Kontrollkomiteen mener Rune Olsø har satt Trondheim kino og Trondheim kommune i en uheldig situasjon med sitt eierskap i Candy People Norway, samtidig som han var bystyremedlem, heter det i vedtaket.

Avsløringer i Adresseavisen

Adresseavisen skrev om dette allerede i april 2016 under tittelen: Ap-Rune Olsø slår seg sammen med svensk godis-konge. Senere i april samme år fortalte Adresseavisen at nestleder i kontrollkomiteen, Ap-topp Rune Olsø, fikk gjennomslag for å utsette en revisjon av Trondheim Kino. Dette skjedde kort tid etter at Olsø hadde gått ut av styret i Trondheim Kino Utvikling, og deretter opprettet selskapet Candy People Norway sammen med Trondheim Kino Utvikling.

Rolf Jarle Brøske sa etter mandagens møte at han frykter at saken ikke hadde kommet på bordet uten Adresseavisens avsløringer.

- En enstemmig komité er svært tydelig på at det som har skjedd når det gjelder salg og kjøp  av selskaper knyttet til Trondheim kino, har skjedd på en måte som vi mener er kritikkverdig, sier komiteleder Rolf Jarle Brøske (H).

- Ingen artig sak

Nestleder Ellen Reitan (Ap) er enig med Rolf Jarle Brøske i kritikken mot partifellen hennes, Rune Olsø:

- Det er klart dette er ikke en artig sak. Det syns jo ingen av oss, men jeg føler meg trygg på at dette er et riktig vedtak, sier hun.

Kontrollkomiteen har brukt nesten to år og og masse ressurser på denne saken. Nå regner de med at saken kan avsluttes i bystyret i april.

- Ikke akseptabelt

Arbeiderpartiets Ellen Reitan slår fast at komiteen har gjort en grundig jobb før de fattet mandagens vedtak:

- Det er kontrollkomiteens ansvar å fatte et sånt vedtak når saken er som den er. Og så er jeg veldig glad for at vi har sagt tydelig fra at han har brutt det etiske regelverket i kommunen selv om det ikke er brudd på habilitetsreglementet. Det som har skjedd er ikke akseptabelt, sier hun og understreker:

- Jeg syns det er alvorlig at de etiske retningslinjene blir brutt. Det holder ikke å forholde seg til habilitetsreglene, man må også forholde seg til det etiske regelverket.

- Første gang med slik kritikk

Også Brøske understreker alvoret:

- Det er så alvorlig at så vidt meg bekjent er det første gang i historien at kontrollkomiteen i Trondheim kommune retter en sånn type kritikk til en enkeltperson og bystyremedlem. Dette har vært en usedvanlig krevende sak å håndtere.  Det har også vært brudd på tillit gjentatte ganger. Det har ført til at vi har gjort det vedtaket vi har gjort i dag. Jeg er veldig glad for at det ble enstemmig. Jeg håper også det blir enstemmig når vi skal behandle det i bystyret.

Rune Olsø svarer:

Adresseavisen har spurt Rune Olsø om en kommentar på at kontrollkomiteen mener han har brutt det etiske regelverket. Han svarer slik på e-post:

foto
Rune Olsø skriver i sitt svar at han har fulgt loven til punkt og prikke.

«Jeg er glad for at revisjonens grundige undersøkelser har konkludert med at jeg har fulgt loven til punkt og prikke, slik jeg hele tiden har påpekt. Etter massiv mediedekning og mye spekulasjon om denne saken har revisjonens rapporter nå altså bekreftet at jeg har fulgt loven. Jeg registrerer også at komiteen mener at selv om man følger lover og regler, så er det uheldig om man sitter i bystyret samtidig som man skaper arbeidsplasser i næringsvirksomhet som indirekte berører kommunen. Det tar jeg til etterretning. På grunn av helsetilstanden i nær familie er jeg for egen del ikke lenger medlem av bystyret, men dette vil være førende for andre bystyremedlemmer i fremtiden. Først og fremst er jeg i dag svært glad for at alle de omfattende undersøkelsene så grundig tilbakeviser de mange grunnløse spekulasjonene som ble fremsatt om meg i denne saken i fjor.»

Kontrollkomiteen innstiller til bystyret om å gjøre et slikt vedtakl i april:

1.      Bystyret er tilfreds med at Trondheim kino oppfyller de kulturpolitiske målsetningene som følger av vedtektene og leverer utbytte i tråd med forventningene satt i eierskapsmeldingen. Bystyret mener det bør vurderes å etablere årlige rapporteringer på måloppnåelse av de kulturpolitiske og økonomiske målsetningene satt av eier.

2.      Bystyret er svært kritisk til at styret i Trondheim kino ikke ble involvert i forbindelse med at Trondheim Kino Utvikling AS ga et ansvarlig lån til Candy People Norway AS, noe som bidro til å øke kinoens risiko, uten økt innflytelse.

3.      Bystyret viser til Trondheim kommunes etiske regelverk, punkt 4; «Vi unngår å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne interesser. Dette gjelder også forhold som ikke direkte rammes av inhabilitetsbestemmelsene i lovgivningen.». Bystyret mener Rune Olsø med sitt eierskap i Candy People Norway samtidig som han var bystyremedlem har satt Trondheim kino og Trondheim kommune i en uheldig situasjon. Bystyret er kritisk til at Trondheim kino på bakgrunn av dette måtte selge seg ut av Candy People Norway, til tross for at dette var et eierskap som hadde en viktig strategisk betydning for kinoen. Bystyret merker seg at salget vil føre til reduserte fremtidige verdier og inntekter for Trondheim kino.

4.      Bystyret mener det er uheldig at styrene i Trondheim Kino AS og Trondheim Kino Utvikling AS ikke ble involvert før stiftelsesmøtet i Candy People Norway AS.

5.      Bystyret tar for øvrig selskapskontrollen til orientering.