- Vårt skyhøye forbruk er den største klimatrusselen

foto