- Forskjellene ble langt større enn jeg så for meg