- Det er en myte at kommunen subsidierer husleia til folk på Svartlamoen

foto