Avdekket alvorlige mangler. Mener vogntog kunne mistet henger på 24 tonn