Flest skred utløses når det er moderat skredfare: - Nå må folk være varsomme i bratta

foto