Bygging kan starte allerede neste høst.

Det er pratet mye og lenge om innovasjonssenter. Nå mener administrerende direktør Espen Susegg i Siva (Selskapet for industrivekst) at ideen endelig skal realiseres. Alt tyder på at dette blir første trinn i NTNUs digre campuskabal. Siva har muskel til å finansiere bygget og er ikke avhengig av den statlige byggekøen.

- NTNU og Trondheim kommune er klare, vi er klare og næringsaktører er klare. Jeg håper at Siva kan ta investeringsbeslutning i første halvår 2016. I heldigste fall kan det bety byggestart neste høst, sier Susegg.

Han peker på tre grunner til at tiden er moden:

1 - Regjeringens vedtak i september om samling av campus er en av de største vekstimpulsene i Trondheim.

2 - Vi ser at et kulturskifte med en sterk fremvoksende gründermentalitet. Ideene bobler og mange spennende nystartere vil lage lønnsom næringsutvikling, Digs og Work-Work er bare et par eksempler.

3 - NTNU-fusjonen med høyskolene i Ålesund og Gjøvik vil knytte Trondheim nærmere til den sterke maritime næringsklyngen på Sunnmøre og Raufoss-miljøet.

- Trøndelags regionale fortrinn er kunnskapsmiljøene. Vi må gjøre det mest mulig attraktivt å komme hit, for studenter, forskere, gründere, næringsliv og finansmiljøer, sier Susegg.

Siva-sjefen mener det politiske klimaet også er gunstig. Fallet i oljeprisen har skapt en større bevissthet om at Norge må omstille seg.

Hva er innovasjonssenterets oppgave?

- Målet er å ta tak i ideer fra forskningsmiljøet, eller fra industrien, og ta dem videre. Ambisjonen er å skape nye vekstkraftige bedrifter, eller ny virksomhet og nye løsninger ved eksisterende bedrifter. Jeg står hundre prosent bak Næringsforeningens målsetting om å skape over 1000 nye bedrifter og 10000 nye arbeidsplasser innen 2025. Innovasjonssenteret er et viktig verktøy i så måte.

Hvem skal inn i bygget?

- NTNU er ryggraden. Jeg forventer at både universitetet og Sintef flytter sine entreprenør- og kommersialiseringsaktiviteter til bygget. En rekke etablerte næringsaktører er interesserte og vi ønsker også å tiltrekke oss finansaktører. Siva skal selvsagt flytte dit og andre i virkemiddelapparatet er velkommen. Vi ønsker å la hundre blomster blomstre slik at senteret blir en stimulerende møteplass for alle som har noe å bidra med når det skal skapes ny virksomhet.

I første omgang tenker Siva seg et bygg i størrelsesorden 15000 kvadratmeter, og senere utvidelser til minst 40000. TIl sammenligning er Sivas innovasjonssenter i Tromsø 30000 kvadratmeter.

Susegg mener plasseringen i Hesthagen er optimal. Handelshøyskolen (Hist) ligger allerede i Elgeseter gate/Klæbuveien og planen er å flytte økonomimiljøene ved NTNU inn i samme område.

- Dette gir Trondheim et kraftfullt og unikt økonomimiljø som passer glimrende sammen med innovasjonsvirksomhet. En rekke høyteknologisk bedrifter ligger også i nabolaget, på den andre siden av Elgeseter gate. Området har også store araler ledig. Sivas og NTNUs planer for Hesthagen er også helt i tråd med byutviklingen som kommunen ønsker seg. Tidligere tenkte man gjerne et bygg når man snakket om innovasjonssenter. Trenden er at man tenker hele strøk, eller bydeler, knyttet til innovasjon og næringsutvikling.

Espen Susegg, selv gammel NTH-student, ønsker å knytte universitetet og byen tettere sammen. Han ser for seg en akse fra Elgeseter til Gløshaugen som gjør tilgangen til platået lettere.

- Høgskolebakken er bratt, på alle måter. Vi ønsker å fjerne hinder og binde Gløshaugen og bydelen nærmere sammen, la campus flyte over i det bymessige.

Og da ofrer dere Høyskoleparken?

- Det vil gjelde en mindre del av parken, og gevinsten blir langt større enn det eventuelle tapet. Vi må se på hvordan dette kan gjøres for å ivareta det parkmessige best mulig, sier Siva-sjefen.

Optimist: Administrerende direktør Espen Susegg i Siva tror planene om et innovasjonssenter endelig blir noe av. Foto: VEGARD EGGEN