- Jeg skjønner jeg må skaffe meg traktor. Det neste blir vel krav om sjark

foto