- Norge trenger en vitenskapsfestival som når ut til et bredt publikum, sier prorektor Bjarne Foss ved NTNU.

- Vi tar et nasjonalt ansvar. Som landets største universitet og Trondheim som teknologihovedstad, er det naturlig at en slik festival arrangeres her, annethvert år.

Hjemmelaget festival

Det er erfaringene fra Starmusfestivalen i 2017 som har fått NTNU til å lage festival på egen kjøl. Starmus fikk mye oppmerksomhet og ble regnet som en suksess både for sine foredrag og programmet for barn og unge. NTNU opplevde imidlertid samarbeidet med Starmus-organisasjonen som svært krevende. At det faglige tyngdepunktet var romfart og verdensrommet, passet heller ikke inn i NTNUs faglige profil.

Universitetet fortsetter derfor ikke samarbeidet med Starmus om en ny festival. NTNUs egen vitenskapsfestival skal foregå i perioden 17.–20. juni 2019. Temaet for de fire dagene er bærekraft, energi, hav og helse. Dette er tema som er i tråd med NTNUs satsingsområder og FNs bærekraftsmål.

Høye ambisjoner

- Starmus hadde elleve nobelprisvinnere, internasjonale stjerner og høy kjendisfaktor. Blir dette kjedeligere og mer likt en vitenskapelig konferanse?

- Nei, vi har samme høye ambisjonsnivå. Vi jakter på verdensledende meningsdannere og ønsker å skape debatt om viktige samfunnsspørsmål. Festivalen handler om å inspirere til kunnskap og vitenskap, ikke minst blant barn og unge. Vi vil kvalitetssikre at foredragsholderne er fremragende formidlere, sier Bjarne Foss.

Prorektoren sier at NTNU ønsker å åpne opp og aktivisere.

- Vi lager ikke en tung festivalorganisasjon, men vil skape et nettverk sammen med blant annet Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Vi ønsker innspill fra ansatte og publikum. Kom med navn på dine vitenskapsfavoritter, kanskje en du har sett på YouTube? Noen av våre fagfolk vil også bli å finne blant foredragsholderne, sier Foss.

NTNU legger opp til et budsjett på 20 millioner kroner. Universitetet garanterer for 14 millioner kroner, og ber Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune bidra med tre millioner hver.

Starmus 2017 fikk kritikk for høye priser på festivalpassene. NTNU har en annen prispolitikk og vil selge dagspass i tillegg til festivalpass. Foss lover rabatt for studenter og priser som ikke skal smerte for mye i lommeboka.

- Mer folkelig

NTNU ønsker å knytte Gunnerusprisen til festivalen.

- Universitetet i Oslo har Abelprisen for matematikk og Universitetet i Bergen har Holberg-prisen for humaniora, samfunnsvitenskap og jus. Vi ønsker å løfte frem Gunnerusprisen for bærekraft, og gjør det på en mer folkelig måte enn i Oslo og Bergen, sier prorektor Foss.

Mer musikk

NTNU ønsker at festivalen også skal være en festival for musikk og kultur. I tillegg til lokale krefter jobber universitetet for å få tak i artister av format. Foss lover flere større konserter, og vil komme tilbake tidlig i høst med artistnavn og navn på festivalen.

I tillegg til de populærvitenskapelige hovedforedragene og aktivitetene for barn og unge, skal de faglige tungvekterne delta i faglige konferanser som går parallelt.

foto
Kongelig astronom Martin Rees var blant de engasjerte foredragsholderne under Starmus i Trondheim. Foto: Mariann Dybdahl
foto
NTNU ønsker å nå ut til barn og unge med vitenskap på samme måte som Starmus gjorde i 2017. Foto: Rune Petter Ness
foto
May-Britt Moser fremførte prosjektet Into Whiteness sammen med TrondheimSolistene under vitenskapsfestivalen i 2017. Foto: Terje Svaan
foto
Starmus 2017 mønstret elleve nobelprisvinnere. En rekord det er vanskelig å slå. Foto: Mariann Dybdahl