- Det har plaget meg en god del at vi har gjennomført så store investeringer på Øya, uten at vi har klart å prioritere psykisk helse. Utbyggingen av St. Olav er ikke ferdig før vi har et senter for psykisk helse på plass, sier sykehusdirektør Nils Kvernmo.

Fire år etter at det nye universitetssykehuset ble åpnet på Øya, øyner han nå en mulighet til å fullføre utbyggingen: Nylig fikk nemlig Kvernmo en forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet via Helse Midt-Norge om St. Olav er interessert i og har mulighet til å bidra til et senter for psykisk helse. Kvernmo orienterte om dette i siste styremøte.

- Jeg ønsker veldig sterkt dette senteret, sier Kvernmo som ikke legger skjul på sin begeistring for henvendelsen.

Tomt klar

Tanken er at et senter for psykisk helse kan bli en del av campusutbyggingen som nå er under planlegging ved NTNU. Ifølge Kvernmo er det snakk om et spleiselag mellom St. Olav og NTNU. Senteret som skal være en integrert del av det somatiske sykehuset, skal romme både utdanning, forskning og behandling innenfor psykisk helsevern. Senteret skulle egentlig være en del av sykehusutbyggingen i sin tid, men ble aldri realisert. I ettertid ble det betegnet som en real rødgrønn valgbløff.

Men tomta ligger fortsatt klar:

- Vi har en helt perfekt tomt rett bak Nevrosenteret, en tomt som i dag er en parkeringsplass. Der er det mulig å bygge et senter etter modell fra andre senter, og dette kan bygges sammen med en bru til nevro, sier Kvernmo.

foto
Nytt senter: Et senter for psykisk helse skulle være en del av det nye universitetssykehuset på Øya, men er så langt ikke blitt realisert. Nå kan det bli etablert et senter på denne tomta bak Nevrosenteret.

Må skaffe egenkapital

Et psykiatrisenter vil innebære en investering på rundt 750 millioner kroner for hver av partene.

- Helse Midt-Norge har varslet at de ikke har mulighet til å prioritere dette. Helse- og omsorgsdepartementet stiller derfor spørsmål ved om St. Olav er i stand til å skaffe egenkapital slik at det kan være mulig å realisere dette, sa Kvernmo på styremøtet.

For St. Olav sin del betyr det at de må kunne skaffe til veie en egenkapital på minst 30 prosent av denne summen, noe som innebærer 225 millioner kroner. Dette må skaffes til veie ved salg av eiendom. Det er da pilen peker på pasienthotellet på Øya. Hotellet eies av St. Olav, men driftes av Norlandia omsorg. St. Olav bruker rundt halvparten av kapasiteten ved hotellet.

- Vi vil nå vurdere å selge pasienthotellet slik at vi får frigjort verdien av dette bygget. Vi tror dette kan være verdt rundt 300 millioner kroner, sier Kvernmo.

Han påpeker at et slikt salg forutsetter at St. Olav må være sikret å kunne benytte hotellet slik som i dag. Samtidig vil det også bli sett på muligheten av en tilbakekjøpsklausul, i tilfelle St. Olav senere har behov for tomta.

- Indrefileten

Sigmund Eidem, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet og ansatterepresentant i styret, var en av dem som raskt uttrykte sterk skepsis til å vurdere et salg av pasienthotellet.

foto
Nytt styremøte: Sykehusdirektør Nils Kvernmo (t.v.) vil heller eie et senter for psykisk helse enn et pasienthotell. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Sigmund Eidem (t.h.) er imidlertid svært skeptisk til et salg av pasienthotellet.

Det ble også vurdert for en del år tilbake.

- Jeg har vært med på å selge ganske mye, men det å kvitte seg med pasienthotellet som bygning, det sitter langt inne. Dette bygget er inne i indrefileten på Øya, og henger sammen med sykehuset. Det er noe helt annet å selge bygg i periferien, påpeker Eidem.

Han synes det er vanskelig at sykehuset skal gi fra seg råderetten over et slik bygg, fordi sykehuset i fremtiden kan måtte vokse og dermed selv ha behov for bygget.

- Sengekapasiteten er allerede sprengt. Når et psykiatrisenter kommer, så er det ikke lenger mange utbyggingsmuligheter på Øya. For meg er det også totalt ubegripelig at vi må selge et bygg for å få til et annet bygg når vi ser at den norske stat kan investere i London. Dette er en håpløs problemstilling, sier Eidem som likevel er åpen for at ledelsen skal utrede muligheten av et salg.

- Vi trenger et psykiatrisenter. Men dette blir en vanskelig sak, og jeg tror ingen i styret synes at dette er enkelt, sier Eidem.

Styret ved St. Olav skal nå avgjøre pasienthotellets skjebne i et ekstraordinært styremøte i begynnelsen av juli. Kvernmo er enig i at dette ikke er noen enkel sak.

- Det er ingen tvil om at pasienthotellet er sentralt plassert på området. Men for meg veier det å realisere et senter for psykisk helse tungt. Jeg vil foretrekke å eie et senter for psykisk helse fremfor et pasienthotell, sier Kvernmo.