I onsdagens allmøte informerte ledelsen i Norsk Kylling om at fabrikken på Støren legges ned og at de ønsker å bygge ny et annet sted, helst innen utgangen av 2019.

En ny fabrikk vil bli mer automatisert og moderne. Det i seg selv vil si at det vil være behov for færre ansatte i produksjonen.

LES BAKGRUNN: Fabrikken flytter fra Støren sentrum

Ny fabrikk og færre ansatte

- Hvor mange færre vi blir, er umulig å si på dette tidspunktet, men det er viktig å ta hensyn til dem som har arbeid hos oss, sier administrerende direktør Kjell Åge Stokbakken.

Ledelsen i Norsk Kylling har fridd til seks kommuner for å finne ny tomt til fabrikken de ønsker å etablere før utgangen av 2019. Det kan bety flytting ut av Midtre Gauldal for omkring 700 mennesker.

Til nå har de sett på 13 tomter. I tillegg til i Midtre Gauldal finnes disse i Orkdal, Skaun, Malvik, Melhus og Rennebu kommune. Fabrikken vil måtte ligge i Midt-Norge, som landsdelens eneste kyllingslakteri.

Ny hverdag for de ansatte

Mellom 80 og 90 prosent av de ansatte er innflyttere til Midtre Gauldal. Mange fra Polen og andre land i Øst-Europa, samt noen fra Østen. De er fast bosatt i kommunen. Med arbeidernes familier er det anslagsvis 700 mennesker som vil bli berørt av flyttingen dersom fabrikken legges langt vekk fra Støren.

Marek Hutta representerer Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund (NNN) og han forteller at det er stadig fler som har valgt å organisere seg etter at Rema 1000 overtok fabrikken for tre års tid siden. Arbeiderne tar situasjonen med ro og avventer tålmodig mer informasjon fra ledelsen.

- Nå er det slik at de ansatte informeres og vi snakker om ting, ikke som før, da vi måtte lese om det i mediene.

Klubbsjefen forteller om en god og åpen dialog med ledelsen og at han stoler på at de ansatte blir hensyntatt i prosessen frem til ny fabrikk.

- Det Kjell sier er sant. Han bløffer ikke! Nå har vi tariff og en god direktør, sier Mark Hutta om sin administrerende direktør, Kjell Åge Stokbakken.

Ønsker trygghet

- Norsk Kylling har hatt en broket historie, sier Kjell Åge Stokbakken og viser til flere forurensningssaker som følge av svikt i avløpssyster, og et par rettssaker i kjølvannet av Rema 1000 sitt oppkjøp.

- Det er spesielt viktig for oss å ha en god prosess på denne flyttingen og moderniseringen. Etter at Rema 100 kom inn som eier har vi opplevd tillit, backing og satsing. Derfor er det ekstra viktig for meg å understreke at vi ikke ønsker uro og usikkerhet rundt denne prosessen.

- Ikke noe å stresse med

Avgjørelsen om hvor den nye fabrikken skal lokaliseres, kommer trolig i løpet av de nærmeste tre månedene.

- Vi trenger en ny og større fabrikk. Mennesker spiser mer kjøtt og det skal vi sørge for at de får, smiler Hutta.

Men oppleves det ikke som usikkert å ikke vite?

- Nei, vi får jo vite når avgjørelsen er tatt. I mellomtiden er det ikke noe å stresse med. Jeg liker ikke å stresse.

Dere kan havne i Malvik. Det er et stykke fra Støren.

- Ja vi kan også få nytt arbeidssted på Orkanger. Uansett kan vi kjøre. Barna trives godt, har skole og venner her, så vi kommer nok ikke til å flytte.

Hva er drømmesituasjonen?

- Det er den vi er i nå. Vi får en ny fabrikk!

Store ringvirkninger

Dersom fabrikken lokaliseres langt fra Støren frykter ordfører, Sivert Moen, for utflytting fra en kommune som hadde sett for seg vekst i folketallet.

- Dersom 700 mennesker drar fra Midtre Gauldal, blir vi satt 15 år tilbake i tid hva gjelder innbyggertall. Noe vi selvsagt håper at ikke skjer, sier ordføreren.

Men Midtre Gauldal er med i kabalen. De har lagt frem et område på 1000 mål på Haukdalsmyra. I dag er det myr og skog her, men arealet utredes og planprosessen er i gang. Området vil kunne bli klart for anleggsvirksomhet i mars neste år.

- Vi vil levere det Norsk Kylling trenger. Både når det gjelder vann, avløp og rensing, så vi ikke opplever å få slakteavfall i elva. Dessuten er vårt lokalsamfunn ikke bare avhengig av fabrikken og arbeidsplassene. Den genererer også arbeid til håndverkere i bygda. Vi har rørleggere, elektrikere og byggearbeidere som får oppdrag og er gode lojale og støttespillere til fabrikken.

foto
Ordfører i Midtre Gauldal, Sivert Moen Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth