Den norske kontingenten på 60–70 befal og soldater er nå klare for oppdrag. Om lag 40 prosent av styrken kommer fra Ørland hovedflystasjon, og de skal stå for vakt og sikring ved Senou-flyplassen i Malis hovedstad Bamako.

Norge bidrar med et C-130J Hercules transportfly til støtte for FN-operasjonen Minusma (Multidimensional integrated stabilization mission in Mali). Mannskapsstørrelsen vil variere noe under det ti måneder lange oppdaget, som avsluttes i månedsskiftet november/desember.

Personell- og materielltransport

Nortrad (Norwegian Tactical Airlift Detachment) skal utføre personell- og materielltransport primært innenfor Malis grenser. Materielltransport vil omfatte etterforsyning og logistikkstøtte til Minusma og til andre som blir bestemt av operasjonen. Personelltransport vil inkludere forflytning, innsetting og uttransportering av Minusma-styrker, maliske regjeringsstyrker og sivile.

- Vakt- og sikringsstyrken skal passe på selve flyet, være med om bord i flyet under flyvning og holde vakt på og rundt flyplassen, sier Rune Støtvig. Han er til daglig sjef for 335-skvadronen ved 135 luftving.

- I Mali er det lange og kompliserte forsyningslinjer, der veisystemet mange steder er svært dårlig. Og med primært ørkenklima er bakketransport både krevende og risikofylt, sier oberstløytnanten.

I Nord-Mali er trusselnivået høyt. Og nettopp trusselnivået byr på store utfordringer med å få frem forsyninger gjennom den langstrakte ørkenen til FN-leire nord i landet.

Lettere å bruke fly

- Vi vil gjennom vårt bidrag gjøre det lettere for FN å frakte materiell og personell. Ved å benytte fly, tar det bare to timer å nå de lengstliggende områdene, fremholder Rune Støtvig.

Det er kun Norge og Ghana som stiller med fly på den militære siden. Ghana opererer med et mindre fly enn den norske Hercules-maskinen. I tillegg har FN leid inn fem sivile fly.

Forholdene i Mali er ifølge Støtvig komplekse og uoversiktlige. Det har de siste årene vært mye uro og terrorangrep, og da spesielt i Nord-Mali. Korrupsjon, maktmisbruk, klimatiske forandringer og utfordringer og svake statlige institusjoner, er noen av årsakene til urolighetene.

Grupper mot grupper

I januar 2012 ble en serie med angrep på regjeringen nord i Mali gjennomført av en gruppe tuareger, et urfolk nord i landet. Gruppen fikk støtte fra islamistiske grupperinger. I mars samme år begikk en militær junta et militærkupp mot regjeringen. Juntaen besto av soldater som hadde blitt beseiret i nord. Kuppet førte til at staten i nord kollapset, noe som gjorde at gruppen fra urfolket overtok kontrollen over flere viktige byer i Nord-Mali.

Ikke lenge etter brøt det igjen ut uro i nord da de islamistiske gruppene vendte seg mot tuaregene og innførte sharialover og brutale straffer. På den bakgrunn satte Frankrike i 2013 inn soldater for å bistå regjeringen og gjenerobret de viktige byene i nord. Frankrike har siden tonet ned sitt bidrag og overlatt større deler av vaktholdet til maliske og andre styrker.

I april 2013 vedtok FNs sikkerhetsråd operasjon Minusma. I juli samme år bisto styrkene med å gjennomføre et fritt valg i Mali. I juni 2014 vedtok FNs sikkerhetsråd å endre mandatet. De nye oppgavene gikk ut på å sørge for å beskytte sivile, støtte nasjonal politisk dialog og forsoning og bistå i gjenopprettingen av statlige myndigheter.

Militære og politi

I juni 2015 ble mandatet utvidet og innbefatter blant annet å støtte gjennomføringen av våpenhvilen. Minusma har gitt fullmakt til en total styrke på 12 680, hvorav 11 240 er militært personell og 1440 politifolk.

Oberstløytnant Støtvig opplyser at nordmennene bor i en egen leir, godt bevoktet, ved flyplassen i hovedstaden. Mannskapene oppholder seg stort sett i leiren, men det er leid inn sjåfører som snakker fransk, og de har gode kart over området de kan bruke når de må i nødvendige gjøremål utenfor leiren.

Det var i september i fjor at regjeringen besluttet at Norge skal bidra med et Hercules transportfly. Men allerede høsten 2013 var de fire første norske offiserene på plass i Mali. Frem til november 2015 bidro Norge med rundt 20 offiserer i FNs informasjons- og analyseenhet Asifu. I mars 2014 dro personell fra maskin- og konstruksjonskompaniet fra Ingeniørbataljonen i Brigade Nord til Bamako for å sette opp norsk materiell i den multinasjonale FN-leiren, som huser analyseenhetens hovedkvarter. Etter forespørsel fra Sverige har ingeniører fra Forsvaret støttet svenskene med oppbyggingen av en FN-leir i Timbuktu nord i Sverige.

foto
Vakt- og sikringsstyrken fra Ørland skal vokte flyet, være med om bord under flyvning og holde vakt på og rundt flyplassen, sier oberstløytnant Rune Støtvig. Foto: Forsvaret