Byggefirmaet fra Sandefjord kapret de to første kontraktene på totalt ca. femti hus rundt kampflybasen, som skal støyisoleres.

De har fått kraftig kritikk fra en rekke hold for kvaliteten på arbeidet. Støygruppe Ørland har gått så langt som å oppfordre Forsvarsbygg til å kansellere kontrakten.

I en e-post til Adresseavisen viser Strand til at de siden 2012 har gjennomført støytiltak på i underkant av 1000 boliger og kan være et av landets mest rutinerte firma på slikt arbeid.

- Uproblematisk

Nå har de 18 personer i arbeid på Fosen, en blanding av faglærte folk og det han kaller «hjelpearbeidere». Han avviser at det har vært vanskelig å gjennomføre støyisoleringsjobben for Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg opplyser at de vil gjennomgå arbeidet som er gjort sammen med kommunen, for å få klarhet i hva som er skjedd. Du kan lese et lengre intervju med sjef for Forsvarsbygg Kampflybase, Olaf Dobloug, her.

- Vi opplever det som relativt uproblematisk å utføre støytiltakene, huseiere er i all hovedsak fornøyde med de tiltak som Forsvarsbygg tilbyr gjennomført. Enkelte huseiere er ikke fornøyd med omfanget av tiltakene men i slike prosjekter hvor hjemmet til flere tusen privatpersoner blir berørt vil det ikke være mulig å tilfredsstille alles ønsker og forventninger, skriver Strand i e-posten.

Helt spesiell sak

I et telefonintervju utdyper han nærmere flere detaljer, blant annet omkring uenigheten rundt Liss Veronica Sandviks hus i Skolegata. Han viser til at dette er en helt spesiell sak.

- Det som har skjedd er at vi i har fulgt en meget detaljert beskrivelse av hvordan arbeidene skal utføres, som finnes i vår kontrakt med Forsvarsbygg (FB). I ettertid viste det seg at denne avviker med den utførelsen huseier ønsket. Dette gjelder spesielt på vinduer og dørers plassering i veggliv og utvendig omramming rundt disse. FB har i ettertid etterkommet huseiers ønske om utførelse og vi har da montert vinduer og omramming på nytt i henhold til dette. Det er ikke feil fra vår side da vi er pålagt å følge utførelsesbeskrivelsen i vår kontrakt, sier Strand.

Han viser til at Sandviks påstand om det ikke var tett rundt verandadøren er basert på målinger utført av et lokalt firma, som i realiteten er en konkurrent om de samme kontraktene de nå har fått. Målingen viser ifølge Sandvik og entreprenøren at en fuge rundt balkongdør har luftlekkasje.

- Vi har sjekket fugen. Hvis det er luftlekkasje så må den komme fra et annet sted i veggen. Fugen var lufttett, sier Strand.

- Vi er ikke feilfrie

- Sandvik viser blant annet også til at hun venter på å få montert et vindu på nytt fordi det er skjevt.

- Det er nytt for meg at et vindu er skjevt montert og at hun venter på å få dette remontert, vi tar snarlig kontakt for å få dette avklart og utført.

- De feilene jeg ble informert om på den felles befaringen, var to merker i kjøkkenbenk og en skade i glasset på et vindu. Nytt glass er bestilt og kompensasjon for merkene er kjøkkenbenk er tilbudt huseier. Vi venter på tilbakemelding på det. I etterkant har det også kommet krav om et pengebeløp som erstatning for tort og svie. Dette kravet er avvist.

- Har det vært gjort andre feil i Skolegata 30?

- Vi er ikke feilfrie og det har blitt gjort feil i Skolegata 30, sier Strand.

Han gjentar at det har vært snakk om merker i benkeplate og glass i et vindu. Etter befaringen er det også avklart at utvendig fuge rundt ventiler må utbedres.

Huseier fant flere feil

- Huseier viser til at det er oppdaget feil ved flere ventilgjennomføringer, kjenner du til dette?

- Nei ikke utover feil på utvendig fuge.

- Huseier viser til at det er feil helling på enkelte ventiler og mangler stormkapper?

- Vi har i vår kontrakt at det skal monteres kapper, ikke stormkapper, kappene monteres så snart som mulig. Vi venter bare på siste godkjennelse fra FB. Utbedring av feil ved ventilene gjøres samtidig som kappen monteres, sier Strand.

- Dette er blant annet snakk om ventiler på værveggen, og når det renner vann nedover veggen inne hos huseier så er jo ikke det noen god løsning?

- Det er riktig at en stormkappe beskytter mer for været, vi må uansett levere i henhold til vår kontrakt og der står det at vi skal levere kapper.

- Stemmer det at dere nå må bytte ut skadde ventilkanaler?

- Ja, er det noe som er skadet må vi utbedre dette, det gjelder også ventilkanaler.

Flere enn ti hus er klare

- Mye av kritikken mot dere handler om kvalitet på håndverket; feil og slurv. Er du fornøyd med kvaliteten på det dere har levert?

- Vi kan nok alltid bli bedre, men ja, jeg er fornøyd med kvaliteten på eiendommer som er overlevert huseier. Mange hus er klargjort for sluttbefaring med huseier og det er mange fornøyde huseiere som har bestilt tilleggs og ekstraarbeider.

- Hvor mange hus er overlevert?

- Det er fler enn ti hus hvor kontrollbefaring er gjennomført og som er klare for overlevering.

- Huseiere Adresseavisen har snakket med viser likevel til feilbestilte dører, vinduer som er større enn de gamle og skaper problemer, omberamming av vinduer som er feil sammenlignet med resten av huset og museband som er revet ned eller ikke montert.

- Manglende museband må og skal utbedres. Når det gjelder omramming av vinduer er vi pålagt å utføre dette slik som den er beskrevet vår kontrakt med FB. Jeg antar her at du viser til familien Venn, i Orreveien 6, hvor eksisterende vinduer var integrert del av huset bindingsverk. Her har vi har vi gjort som huseier selv foreslo, ved å sette nye vinduer inn i eksisterende omramming. For at han skal slippe brede listverk må vi ta av falsen i den eksisterende omrammingen når vinduene ikke er eksakt like store. Det har vi fått til uten å svekke konstruksjonen og som avtalt med huseier.

- Ikke rom for endringer

- Dette stemmer ikke med det huseier selv sier til Adresseavisen.

- Nei, men da må det stå for hans regning. Jeg var selv der og snakket med huseier.

- Huseier forteller at han stoppet snekkere fra å sage ned bjelker som er bærende.

- Det bildet som er tegnet er uriktig. Når det gjelder Orreveien 6 er bildet krystallklart. Der har vi gjort en veldig god jobb i å få nye vinduer til å passe uten at det blir store konsekvenser for huseier, sier Strand.

Han viser til at dørene som er satt inn, er i tråd med beskrivelse i kontrakten, men huseier har ønsket dører som var slik som tidligere, derfor er det bestilt nye dører.

- Vi må også her følge den utførelsesbeskrivelsen som er i vår kontrakt med FB. Vi kan ikke avvike fra den uten å få forhåndsgodkjenning fra huseier og Forsvarsbygg, sier Strand.

- Forskjeller, ikke feil

- Kilder Adresseavisen har snakket med viser i flere tilfeller til at det arbeidet som gjøres og materialene som brukes ikke er i tråd med beskrivelsen av jobben. Hva er din kommentar til det?

- Jeg har ikke tilgang til deres kontrakt med Forsvarsbygg. Vi gjør det slik det er beskrevet i min kontrakt med Forsvarsbygg. Det er det viktig å skille mellom det.

- Opplever dere at det feil og forskjeller i disse kontraktene?

- Jeg har ikke sett avtaler mellom huseier og Forsvarsbygg, så det kan jeg egentlig ikke uttale meg om. Men det vi opplever er at det ikke alltid at utførelsen i vår kontrakt samsvarer med huseiers forventninger.

- Men når huseiere også påviser at lister rundt et vindu er montert i ulik avstand, er det holdbart?

- I så fall er dette feil som vil bli utbedret før overtakelse av tiltaket

- Adresseavisen har snakket med mange som viser til slike ting. Handler det ikke da om slurv og kvaliteten på jobben?

- Når det gjelder slike kontrakter så finnes det toleransegrenser. Dersom det er avvik fra toleransegrensene må det utbedres, sier Strand.

Møtt med skepsis fra første stund

- Flere har påpekt at de kun møter utenlandsk arbeidskraft, som det er vanskelig å kommunisere med. Dere har et krav om å stille med norskspråklig personell. Hva er din kommentar til dette?

- Vi har et krav i kontrakten om norsktalende personell, som vi ikke oppfylte 100 prosent i starten. Nå har vi dette på alle plasser.

Overfor Adresseavisen har en rekke kilder uttalt at de er skeptiske til arbeidet som er utført. Støygruppe Ørland har gått enda lenger og uttalt at de mener Forsvarsbygg burde kansellere kontrakten.

- Mange var skeptiske til utenlandsk arbeidskraft før vi startet, så en viss skepsis har vært der hele tiden. Det er en del som ikke er skeptiske, om dette har endret seg vet jeg ikke. Jeg tror ikke dette kun har kommet under arbeidets gang, sier Strand.

Ikke kjent med gjennomgang

- Forsvarsbygg viser til at de skal ha en gjennomgang sammen med kommunen, fordi det påstås at arbeidet som er gjort er av svært dårlig kvalitet. Hva tenker du om dette?

- Jeg har ikke fått noen informasjon om en slik gjennomgang, men jeg antar at de har behov for å avklare dette. Jeg kjenner som sagt ikke til det. Dette er første gang jeg hører om det, sier Strand.

- Men du går god for at alt dere har gjort rundt omkring er etter norsk standard og godt arbeid?

- Det jeg sier er at hus vi har overlevert skal være utført i henhold til alle lover og krav bortsett fra der huseier har ønsket en annen løsning selv. For eksempel hvordan vinduer plasseres i veggen, sier Strand.

Mener konkurrent har blandet seg inn

Han sier Forsvarsbygg har en litt annen utførelse på sine støytiltak enn andre de har jobbet for.

- Vi liker veldig godt å jobbe for profesjonelle oppdragsgivere. FB har vi egentlig bare positiv erfaring med så langt.

- Du har nevnt at konkurrenter har vært involvert i kritikken. Opplever du at dette har skapt problemer omkring den jobben dere gjør og oppdrag dere har fått?

- Vi ønsker et godt forhold til alle og vi ønsker å gjøre en god jobb. Jeg vil ikke henge ut noen, men det har vært konkurrenter som kan ha en dobbel agenda. Vi har ikke opplevd tilsvarende oppførsel fra konkurrenter andre steder i landet. Dette er litt spesielt men det er egentlig ikke noe stort problem, sier Strand.

Tore Strand er forelagt sitater i teksten på e-post og har godkjent teksten.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter