Det skjer til tross for kraftig passasjervekst og tilfredse kunder. AtB er av Sør-Trøndelag fylkeskommune pålagt å spare penger.

- Nei, det synes jeg ikke noe særlig om. La oss beholde avgang hvert kvarter, sier Kari Wold, trofast trikkepassasjer bosatt på Ferstad.

Hun får støtte av Mona Stamnes. – Jeg bor riktig nok på Nardo, men jobber på Byåsen. Jeg reiser med trikken flere ganger i uken, forteller hun. Begge venter på trikken i St. Olavs gate.

Også Gråkallbanen har sommerruter, som innebærer avgang hver halvtime, men ellers i året går trikken hvert kvarter mellom St. Olavs gate og Lian.

Rammer 70 000 reisende

AtB har pålagt Boreal Transport, som drifter Gråkallbanen, at selskapet på hverdager mellom klokken 10 og 14 må gå over fra kvartersfrekvens til halvimesfrekvens.

- Dette vil på årsbasis ramme om lag 70 000 av våre reisende. Disse vil få et betydelig redusert tilbud og må enten finne andre avganger eller andre reisemåter, sier daglig leder Eirik Rambech-Knoff i Gråkallbanen.

Gråkallbanen er et spleiselag mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kommunen eier infrastrukturen, mens driften har fylkeskommunen ansvar for, gjennom AtB. Men Boreal Transport står som operatør av Gråkallbanen.

Årlig trafikkeres den 8,8 km lange strekningen av rundt 900 000 passasjerer. Rambech-Knoff tror Gråkallbanen neste år vil frakte over én million passasjerer.

- Til sammenligning transporterer den bussruta til AtB som har flest passasjerer, rute fem, 2,5 millioner passasjerer i året. Dette viser trikkens popularitet, legger han til.

Populært med trikk

Rambech-Knoff finner det uforståelig at AtB i et forsøk på å spare penger, reduserer rutetilbudet. Dette vil føre til lavere billettinntekter.

- Ved utgangen av mai reiste 9,2 prosent flere passasjerer med Gråkallbanen sammenlignet med samme periode i 2015. I fjor hadde vi en passasjerøkning på 7,5 prosent, mens bybussene i Trondheim måtte nøye seg med en vekst på 3,5 prosent, fremholder daglig leder.

Han forteller at på den siste målingen på kundetilfredshet, fra desember i fjor, scoret Gråkallbanen 91 poeng av 100 mulige. Gråkallbanen har kjørt samme rutetabell siden 2005, med avgang hvert kvarter.

- Vi har veldig liten lyst til å kutte i tilbudet. I Trondheim er det et klart uttalt mål blant politikerne at bilbruken skal ned. Blir kollektivtilbudet dårligere, kan biltrafikken igjen øke.

Tenker på passasjerene

- Når vil dere måtte redusere rutetilbudet?

- Vi vil gjøre vårt ytterste for å kunne holde igjen. Dette er en bransje med små marginer, og vi tenker først og fremst på passasjerene. Vi har en løpende dialog med fylkeskommunen som driftsansvarlig, sier Eirik Rambech-Knoff.

Fylkesdirektør for samferdsel, Erlend Solem, sier at fylkestinget vedtok å redusere tilskuddet til kollektivtrafikken for 2015 med 80 millioner kroner i forhold til nivået for 2014. Gjennom budsjettet ble AtB pålagt å realisere dette. AtBs plan for realisering av kuttene inkluderte to millioner kroner i redusert tilskudd til Gråkallbanen.

Dette har AtB forhandlet med operatøren av Gråkallen, Boreal Transport om, og resultert i at kravet ble redusert til 770 000 kroner på årsbasis, med virkning fra 1. mars i år.

Vedtaket blir stående

- Er det mulighet for at Gråkallbanen kan få mer tilskudd slik at rutekuttet kan unngås?

- Vi har undersøkt med fylkespolitikerne, og det ser ut til at vedtaket i fylkestinget om redusert tilskudd ikke vil bli endret. Samme svaret får vi fra Trondheim kommune, sier Solem.

Kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, sier at det ble gitt en orientering til formannskapet. Bortsett fra at politikerne beklaget situasjonen, har ikke formannskapet gitt noe tilsagn om mer penger til Gråkallbanen.

Det skal angivelig foreligge en avtale mellom kommunen og fylkeskommunen fra 2008 om hvordan kostnadene på Gråkallbanen skulle fordeles mellom partene. Avtalen var forutsatt basert på at kommunen skulle betale merkostnadene med å ha trikk, mens fylkeskommunen skulle betale det alternativt ville kostet å drifte strekningen med buss. Men fylkesrådmannen finner ingen signert avtale. Fylkesdirektøren og kommunaldirektøren skal på mail ha diskutert en slik mulighet, men uten å komme til enighet.

foto
Liker trikken: Mona Stamnes jobber på Byåsen og reiser med trikken flere ganger i uken. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
foto
Til Lian: SFO på Charlottenlund skal ta trikken til Lian. Gudrun Rønning (t.h.) og Eva Karila savner trikken til Singsaker og Lade. Pål Marius Hepsø (t.v.) og Martin Eidem Klingen har også stor sans for trikken. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
foto
Kutter tilbudet: Gråkallbanen er et spleiselag mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kommunen eier infrastrukturen, mens fylkeskommunen har ansvar for driften. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen