- Hvis vi ikke hadde Trump i USA, ville dette aldri skjedd