Tarek går til vinduet hver gang lydene utenfor forandrer seg