Med tre barn i leiligheten skal kvinnen ha hogd løs med kniven

foto