Antallet offentlige betalingsplasser skal verken stige eller øke.

Politikerne har bestemt at parkeringskapasiteten skal holdes konstant. I dag, som da de vedtok gatebruksplanen for Midtbyen i 2007.

I tillegg til de 1313 lukene på gata er det 78 handikapplasser, og noen soneplasser knyttet til boliger.

Ikke fler, ikke færre

– Vi skal ha et nullregnskap. Tar man vekk noen plasser, så skal det tilføres nye andre steder. Forsvinner det plasser på gata, for eksempel på grunn av tilrettelegging for syklister eller kollektivtransport, lasteplasser eller sykkel- og motorsykkelparkering, så kan dette erstattes ved etablering av nye parkeringsplasser. Gjerne i hus, sier direktør i Trondheim parkering, Stein Løberg.

Og noen plasser har forsvunnet. Spesielt merkbart er det på gateplan.

– Hvor mange kommer litt an på hvordan du teller. Noen ganger har vi regnet med parkeringshusene i Sandgata, ved jernbanen og i Bakke P-hus, rett over brua. Regner du ikke disse inn i tallet, siden de, strengt tatt, befinner seg utenfor elveslyngen, har kapasiteten gått noe ned, sier Løberg.

Miljøpakkens tall viser en total nedgang på 68 plasser i Midtbyen (Sandgata p-hus iberegnet).

Elbilene okkuperer deler av sentrum

Tellinger fra mai viser at 17 prosent av plassene på gateplan til enhver tid var opptatte av elbiler.

– Det er blant annet i den nordøstlige delen av sentrum, Søndre, Kjøpmannsgata og Fjordgata, at det er store utfordringer med å finne plass. Det er her vi ser flest elbiler. Den store andelen parkerte el-kjøretøy forsterker parkeringskapasiteten i området. Og det er her det er mest letekjøring. Vi trenger større omløpshastighet.

Parkeringsdirektøren mener det kunne vært løst med kortere maxtid, for å unngå at jobbparkering for el-bilister opptar for mye plass. I dag får man parkere på gata i Trondheim i fem timer. Mange andre byer har maxtid helt ned til to.

– Det er til enhver tid masse ledig kapasitet i husene, og det er meget lett å finne ut hvor det er plass. Både på nettsida og på Trondheim parkerings nye app, Ledig P.

Byen trenger flere plasser

Børge Beisvåg i Næringsforeningen mener at konsekvenser av kortere parkeringstid på gateplan bør utredes.

– Vi er opptatt av at det skal være tilgjengelig parkering til handlende i Midtbyen. Vi venter på at bortfalte p-plasser skal erstattes. For handelsstanden i Midtbyen er det viktig at det oppleves lett å finne egnet parkering nettopp her, sier Børge Beisvåg.

Næringsforeningen ønsker p-hus under Torvet for å dekke inn for de bortfalte offentlige parkeringsplassene og erstatning for dem som vil forsvinne ved utbygging av Leuthenhaven.

Utfordringen med kjeller under Olav Tryggvasons gate har vært byggekostnader knyttet til utgravning for å ivareta antikvariske verdier. Men saken er igjen aktuell etter at kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, godkjenner deler av planforslaget, fra Prinsens gate i vest til Nordre gate i øst. Han er i tillegg åpen for å forlenge anlegget østover mot Søndre gate, dersom kommunen og Riksantikvaren blir enige om at dette er forsvarlig.

foto
Tove Wehn – Det er forferdelig vanskelig å finne en plass, spesielt på formiddagen. En dag jeg hadde en avtale klokken tolv, kjørte jeg og lette i en halvtime, før jeg endte på Solsiden. Det er trangt i parkeringshus og skulle vært flere plasser på gata.
foto
Bent Are Sigvaldsen – Vi kom kjørende fra Brønnøysund og skulle stoppe innom for å spise middag. Å finne parkering her var lettere enn i Bergen, hvor vi kommer fra. Der stuper de sentrum for parkeringsplasser og kveler handels- og næringslivet i byen. Her har dere god plass!
foto
Mari Ellen Uglem – Det er for lite parkering i forhold til behovet. I alle fall i rushet. Det er derfor jeg foretrekker buss, og jeg synes flere folk godt kan ta den for å frigjøre plass. Jeg synes det er bra at det er planer om flere p-hus, og jeg håper de blir store og lyse, så man ikke føler at man skraper opp bilen på vei inn.
foto
Marius Engen og Heidi Wickstrøm – Det er umulig å finne noe til tider, de få stedene der det er litt størrelse på plassene er det fullt, sier Marius Engen. – Når vi som begynner på jobb i byen klokken 10 kommer, er det fylt opp med elbiler, sier Heidi Wickstrøm. – Vi trenger flere store parkeringsplasser eller p-hus som fungerer, er de enige om.
foto
Andreas Lund (med datteren Victoria Celine) – Stort sett mener jeg det er uproblematisk, men det er vanskelig på lørdager for eksempel. Jeg kjører helst ikke mer enn i fem minutter for å finne en plass og jeg vil stå i nærheten av der jeg skal handle. Gjerne under bakken, da får du bilene av gata, men tett på butikkene.
foto
Ann Louise Waagan – Jeg sykler! Jeg bor på Lerkendal og det er utrolig vakkert å trille langs Klæbuveien og langs Bakklandet. Jeg filosoferer og reflekterer, mens andre suser forbi som om det var en konkurranse. Jeg hadde ikke villet sykle i trafikken og synes det er fint de satser på å utvikle sykkelvei!