Aldri har så mange lærere søkt om videreutdanning. Aldri har så mange fått avslag og aldri har så mange faktisk fått støtte til å ta videreutdanning. Derfor øker regjeringen nå antall plasser i revidert nasjonalbudsjett.

De 300 plassene som blir finansiert gjennom revidert nasjonalbudsjett, er allerede fordelt. Totalt har 5617 lærere fått innvilget søknaden om videreutdanning.

- Skolene må gå rundt også

På landsbasis har halvparten av søkerne fått nei til videreutdanning, viser tall fra Utdanningsdirektoratet. I Trondheim har hele to av tre lærere fått nei på søknaden sin om videreutdanning. 285 lærere i Trondheim har søkt om videreutdanning fra høsten av. 184 av dem har fått avslag, mens 101 har fått ja.

LES OGSÅ: Politikere beklager at lærere får nei

- Jeg skulle gjerne gitt enda flere plasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Begrensningen ligger egentlig ikke på vår vilje til å bruke penger på det. For det første er det kapasiteten på universitet og høyskoler som setter begrensninger på hvor mange lærere som kan få videreutdanning. Men det som er like viktig er at skolen skal gå rundt også. Vi må unngå at skolen får inn for mange ufaglærte vikarer.

- Hvordan reagerte du da du hørte at det er så mange som søker?

- Jeg syns det er veldig bra. Det har vært en stor økning hvert eneste år, og jeg mener det viser at det er et stort ønske og stor interesse for å få faglig påfyll. Det viser at det er en populær ordning, og det er mulighet til å ta videreutdanning i et stort spekter av fag fra norsk, engelsk og matematikk, men også i praktisk estetiske fag, samisk.

Permanent ordning

Dagens ordning med støtte til videreutdanning til lærere er en permanent ordning. Kunnskapsministeren sier det er veldig viktig at dette ikke er en ett eller toårs satsing, men at det skal fortsette på et høyt nivå.