Dette er den lengste streiken blant sykepleierne i norsk historie.

- Siden denne streiken ikke går direkte utover liv og helse, slik sykepleierstreiker normalt ofte gjør, har den vart i 14 uker, forklarer Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund (NSF).

Streiken har pågått siden 22. mai og rammer Kreftforeningens kontorer i Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar og Tønsberg. 25 av de 34 ansatte sykepleierne er tatt ut i streik og det er til nå ingen kontakt mellom partene.

LES KRONIKK: Derfor streiker vi

Rammer syke og pårørende

Sykepleierne som nå er tatt ut i streik, jobber i hovedsak med veiledende oppgaver for pasienter, pårørende og etterlatte. De koordinerer også likemannstilbud og kreftkoordinatorene i kommunene.

- Folk ringer til Kreftforeningens kreftlinje med tunge helsespørsmål. Vår kunnskap og kompetanse er viktig i den jobben vi gjør, også for Kreftforeningen. I dag er de fleste som jobber med dette nå i streik. Sykepleierne er ansatt som sykepleiere. Og de bruker sykepleierkompetansen aktivt i arbeidet, som når de sitter på kreftlinjene eller koordinerer, sier Eli Gunhild By, leder i NSF.

Organisasjonssekretær i Kreftforeningen, Jacob Conradi, bekrefter at tilbudet er redusert.

- Til nå tror jeg ikke publikum har merket noe særlig til konflikten. Vi har klart, ved hjelp av andre yrkesgrupper som sosionomer og jurister, å opprettholde et redusert, men tilfredsstillende tilbud ved Kreftlinjen. Det er det påvirkningsarbeidet vi driver opp mot kommune, sykehus, i brukermedvirkningsutvalg og i kreftkoordineringsarbeidet som vil rammes og svekkes på sikt, sier Conradi.

foto
Beklagelig: - Det er beklagelig at NSF trapper opp streiken og at motparten forsøker å fremstille Kreftforeningen som en useriøs arbeidsgiver, sier organisasjonssjef Jacob Conradi i Kreftforeningen.

- Vårt tilbud til pasienter og pårørende, slik som Treffpunkt og temakafeer er driftet av frivillige og vil ikke bli berørt av streiken.

Hevder dette er løftebrudd

Sykepleierne i Kreftforeningen streiker for å beholde sykepleieavtalen. De mener at de mistet tariffavtalen da Kreftforeningen byttet arbeidsgiverforening fra Virke til NHO Abelia i fjor. Sykepleierne mener de mister både streikerett og minstelønnssatser. Hittil har ikke NHO og NSF klart å bli enige om en tariffavtale.

- Det som lå på bordet, sikrer oss ikke streikerett i mellomoppgjør og vi risikerer å ikke bli prioritert når det kommer til lønn, sier leder i NSF, Eli Gunhild By.

Hun sier at generalsekretær Anne Lise Ryel lovte sine ansatte at de ikke skulle få redusert sine lønns- og arbeidsvilkår i forbindelse med overgangen til NHO Abelia.

- Men det fikk de altså ikke. De er i stedet tilbudt en avtale uten lønnsbestemmelser eller andre vilkår som er viktig for oss. Kreftforeningen ønsket i stedet at lønns- og arbeidsvilkårene for sykepleierne skal ligge i en avtale som kan sies opp med en måneds frist, sier By.

- Ingen ansatte i Kreftforeningen har fått redusert sine lønns- og arbeidsbetingelser etter organisasjonsbyttet. Disse videreføres, men de har kommet inn i en annen tariffstruktur. Sykepleierne hos oss er rådgivere og jobber i team med andre yrkesgrupper. De er tilbudt de samme rettigheter som den avtalen andre forbund i Kreftforeningen har akseptert, sier Conradi.

Beklagelig lite kontakt

Sykepleierne mener de har fått liten respons fra arbeidsgiveren.

- Det er ingen kontakt mellom partene og nå står det ganske stille, sier Eli Gunhild By i NSF.

- Det er beklagelig at NSF trapper opp streiken og at motparten forsøker å fremstille Kreftforeningen som en useriøs arbeidsgiver, sier organisasjonssjef Jacob Conradi i Kreftforeningen.

Han påpeker at det er NHO Abelia som skal forhandle med NSF og forventer at sykepleierne anerkjenner arbeidsgiverforeningen som forhandlingspart. Han sier også at døren er åpen og at arbeidsgiver også ønsker en løsning på konflikten.

- Jeg har aldri opplevd en arbeidsgiver som er så tilbaketrukket, sier Eli Gunhild By.

- Etter bruddet 22. mai har vi vært hos Riksmeklingsmannen til tvungen mekling. Nye forslag til løsninger der førte ikke frem. Over sommeren har det ikke vært kontakt, men NHO har invitert sykepleierne til bordet, sier organisasjonssjef Conradi i Kreftforeningen.

foto
Beklagelig: - Det er beklagelig at NSF trapper opp streiken og at motparten forsøker å fremstille Kreftforeningen som en useriøs arbeidsgiver, sier organisasjonssjef Jacob Conradi i Kreftforeningen.