Reaksjonene har vært mange og sterke etter onsdagens toppmøte mellom president Donald Trump og president Putin i Helsinki. Til tross for at møtet ble avholdt få dager etter at det ble tatt ut tiltale mot tolv navngitte russiske agenter for å ha forsøkt påvirke utfallet av det amerikanske presidentvalget, fremsto stemningen god mellom de to verdenslederne.

President Trumps uvillighet mot å stille seg bak konklusjonene til de amerikanske etterretningsmiljøet, og mangelen på en klar fordømmelse av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget vekker reaksjoner også her til lands.

KOMMENTAR: Urovekkende og bisart

- Ikke oppløftende

Sosialistisk Venstreparti (SV) er et av partiene som har ropt høyest om at Norge bør gå foran i arbeidet for å normalisere forholdet mellom Vesten og Russland.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) tror likevel ikke den tilsynelatende gode tonen mellom de to verdenslederne er et steg i riktig retning.

- Normaliseringen av forholdet mellom USA og Russland er i utgangspunktet en bra ting, men det vi så mandag synes jeg ikke er spesielt oppløftende, konstaterer Haltbrekken.

Ustabil

Haltbrekken, som er SVs eneste stortingsrepresentant fra Trøndelag, synes presidentens uforutsigbare framferd er problematisk, fordi Trump til syvende og sist er øverstkommanderende for de amerikanske marinesoldatene som er stasjonert på Værnes.

Han beskriver presidenten i andre ordelag enn det «stabile geniet» Trump gjerne beskriver seg selv som.

- Her får vi bekreftet at vi at mannen som er øverstkommanderende for de 300 amerikanske marinesoldatene på Værnes rett og slett er ganske ustabil. Det bør regjeringspartiene også ta inn over seg, fastslår Haltbrekken.

SVs stortingsrepresentant, Lars Haltbrekken, mener Trumps oppførsel bør få konsekvenser for forsvarssamarbeidet Norge har med USA. Foto: Christine Schefte, Adresseavisen

Bekymret

Haltbrekken mener president Trumps fremtoning på toppmøtet bør få konsekvenser for det videre forsvarssamarbeidet med amerikanerne.

- Jeg er bekymret for at man har tillatt at å utvide ordningen på Værnes under ledelse av Donald Trump, understreker Haltbrekken, og sikter til regjeringens forslag om å doble antallet amerikanske soldater som er stasjonert i Norge.

- En bedring i forholdet mellom USA og Russland er nødvendig, men tror ikke på at vi får et bedre forhold med en så ustabil og uforutsigbar president ved roret.

- Setter min lit til klokskapen

Bystyremedlem for Senterpartiet i Trondheim, Bernt Iver Ferdinand Brovold, har lang fartstid som offiser i Forsvaret. Generalløytnanten mener man ikke bør tilskrive presidentens krumspring for mye viktighet, og forsikrer om at hans erfaring med det amerikanske militærvesenet har vært betryggende.

- Jeg har dyp respekt for alle mine amerikanske offiserskolleger. Amerikanernes militære system har jeg all mulig tillit til, understreker Brovold, som blant annet har vært Norges militære utsending til NATOs hovedkvarter i Brussel.

- Selv om vi kan mislike spontaniteten til presidenten, så er det amerikanske militærsystemet i bunn og grunn tuftet på klokskap, fremholder Brovold, som mener de militære fordelene med å ha amerikanske marinesoldater på Værnes fortsatt vil være store i årene fremover.

- Selsom opplevelse

Partifelle, og medlem i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité, Marit Arnstad (Sp) er enig i at president Trumps adferd fremstår uforutsigbar, og at det er vanskelig å forstå måten presidenten behandler både sine allierte og Russland på.

- Det er en selsom opplevelse å se måten han oppfører seg på. Han refser sine venner, og er myk og mot sine fiender, konstaterer Arnstad.