De 182 asylbarna har ukjent oppholdssted. Det vil si at ingen vet hvor de befinner seg. 86 forsvant i november og desember.

Årstallene fra UDI for Midt-Norge viser at av 24 forsvinninger er 17 fra mottak i Møre- og Romsdal, fem i Sør-Trøndelag og to i Nord-Trøndelag.

- Antallet forsvinner har økt de to siste månedene av 2016. Trenden fortsetter i 2017, hvor vi allerede har registrert fem forsvinninger. Mange drar til Oslo, mens andre forsvinner til utlandet, opplyser lensmannsførstebetjent Espen Bakk ved lensmannskontoret i Sunndal til Adresseavisen.

Blir ikke funnet

Asylbarna blir ifølge Bakk etterlyst nasjonalt, men ikke internasjonalt. Uansett er det sjelden de blir funnet, med mindre de returnerer tilbake til mottaket selv.

- Forsvinner de til utlandet, blir de borte for oss. Enkelte oppholder seg i Oslo. Det har skjedd at de er funnet igjen i rusmiljøet ved Akerselva, sier Bakk.

Det er flest barn med afghansk opprinnelse som forsvinner fra asylmottaket de er bosatt ved.

Av de 182 forsvunne er i alt 132 asylbarn fra Afghanistan. Det samme gjelder for voksne asylsøkere, både uten og i følge med barn. Totalen for antall asylsøkere som forlot ordinære mottak i 2016 er 2965. Av dem er 1134 fra Afghanistan.

Rekordhøy midlertidig opphold

Ferske tall fra UDI viser i tillegg at 316 asylbarn fikk midlertidig opphold i 2016. De må forlate landet etter fylte 18 år, noe som i prinsippet er et avslag på søknaden om beskyttelse.

295 av 316 var fra Afghanistan.

Dette skrev Adresseavisen i nov 2015: 43 enslige asylbarn forsvunnet fra omsorgssentre og asylmottak

UDI har aldri før gitt så mange asylbarn midlertidig opphold som i 2016. Til sammenligning fikk 15 asylbarn stemplet midlertidig på søknaden i 2015. Ti av disse var fra Afghanistan.

Sliter psykisk

Adresseavisen har undersøkt om den økte bruken av midlertidig opphold har gjort situasjonen vanskelig for asylbarna ved mottak i Midt-Norge.

Fra mottaket for enslig mindreårige i Sunndal forsvant 17 asylbarn i 2016.

- Vi merker en forskjell i stemningen på mottaket. Det er blitt hardere tider. Svært mange får avslag eller begrenset opphold til de er 18 år, sier Øystein Rolandsen, avdelingsleder EMA ved Sunndal asylsøkermottak.

Så du denne?: Hamed (23) fra Mosjøen ble kastet ut av Norge etter en tannanalyse. Nå er han på flukt igjen, og har sittet asylfast i Athen i ni måneder

Han viser til at det derfor er flere som er deprimerte og som sliter psykisk.

- Det er vanskeligere å få beboerne med på skolegang og ulike aktiviteter.

- Mange slitne

Liv Stornes, mottaksleder Steinkjer mottak for EMA, viser til at situasjonen for barna er forskjellig, alt etter status i saken.

- Noen får opphold og venter på kommune, noen har midlertidig opphold med begrensende rettigheter, mens andre ikke har fått svar på søknaden eller de venter fortsatt på asylintervju. Mange er slitne av å være lenge i mottak.

Motarbeide flukt

Ifølge Eli Storsand, mottaksleder for EMA i Meråker, er det viktig å jobbe målrettet for at asylbarn ikke skal forsvinne fra mottak.

LES HER: 3460 asylsøkere til Norge i fjor – rekordmange får bli

- Vi ønsker ikke unge asylsøkere alene på flukt i Norge eller Europa. De oppholder seg da her ulovlig, og de er en sårbar gruppe. Det er en lite verdig situasjon å komme i, sier Storsand, som bruker samtaler for å realitetsorientere de unge asylsøkerne.

- Vi prøver å gi dem en forståelse av situasjonen, og hvilke valg de har. Det å oppholde seg ulovlig i Norge eller Europa er ikke inngangen til et godt liv, sier hun.

Samtidig innrømmer hun at det er kan være vanskelig å skape forståelse for akkurat det.

- Har de midlertidig opphold prøver vi å få dem til å bruke tiden på en konstruktiv måte.

Biskop Tor Singsaas: De minstes forsvarer

Hvis de velger å dra tilbake frivillig, får de støtte til reisen hjem samt midler til å starte et nytt liv.

- Det er mange som opplever det å reise tilbake til Afghanistan som verre enn å flyte rundt i Europa uten lovlig opphold, sier mottakslederen.

- Verdig hjemreise

Avgjørelsen om å returnere frivillig er ofte et resultat av en lang prosess.

- De fleste får vedtaket lenge før selve 18-årsdagen. Det er ofte en lang, krevende og trist prosess de går gjennom før det, sier hun.

Ved en frivillig hjemreise får de på forhånd oppgitt avreisedato, og kan forberede seg på avreise fra Norge.

- De som reiser frivillig kan komme tilbake senere på en lovlig måte, blant annet som student. Det er ikke så mange som ser for seg akkurat det.

Storsand er også mottaksleder for Stjørdal Mottakssenter, som er et ordinært mottak.

- De fleste enslige asylbarna med avslag forsvinner fra mottaket først etter at de er flyttet over til ordinære mottak for de over 18 år. Da er de kommet i en situasjon hvor de kan bli uttransportert uten varsel, sier hun.

Adresseavisen har spurt UDI hvor mange asylsøkere på 18 år som forsvinner, men de har ikke kategorisert forsvinninger fra ordinære mottak etter alder.

17 forsvunnet: Fra dette mottaket i Sunndal har 17 asylbarn forsvunnet i løpet av 2016.