Strøm fra solcellene skal gå til kjøle- og fryselagrene samt produksjon av hydrogen til lastebilene.

Innen 2020 skal ASKO, en av landets største transportbedrifter med 600 lastebiler på veier over hele landet, være klimanøytral på energi og bruke fornybart drivstoff. ASKO eies av Norgesgruppen, som har et klart mål om å være en spydspiss og pådriver for introduksjon og bruk av miljøvennlig teknologi.

Det enorme lagerbygget i Østre Rosten krever store mengder elektrisitet til kompressorene, der fryselageret må holde en temperatur på minus 18 grader eller kaldere, mens kjølelageret skal ligge på mellom to og fire grader.

Totalt i Norge har ASKO 400 000 m² lager. I Rogaland bygges fem vindmøller, som skal forsyne ASKO med 75 prosent av det samlede strømforbruket.

Vil bli selvforsynt

- I Trondheim får vi varme fra fjernvarmeanlegget på Tiller, men målet er å være selvforsynt slik at vi kan stenge tilførselen fra fjernvarmeanlegget, sier administrerende direktør Jørn A. Endresen ved ASKO Midt-Norge.

Per i dag er 30 prosent av solcellepanelet på taket ferdig lagt. Håpet er at fra torsdag kan solcellene begynne å produsere strøm. Innen 1. november 2017 skal hele anlegget stå ferdig. Solkraften skal produsere 1,2 GWH. Et eget produksjonsanlegg for hydrogen skal da også være på plass. Anlegget skal kunne produsere 320 kg hydrogen hver dag.

ASKO har bestilt fire hydrogenlastebiler fra Scania, men de blir ikke levert før høsten 2018. Før det skal ti trucker være levert. Også de skal gå på hydrogen.

Det er Nel Hydrogen Solutions, en divisjon av Nel ASA, som er tildelt kontrakten med ASKO for levering av det solcelledrevne hydrogenproduksjonsanlegget og en fyllestasjon for gaffeltrucker og hydrogenlastebiler.

- Det tar åtte timer å lade dagens batteridrevne trucker. En hydrogentruck kan fylles på et par minutter. Mens batteritrucken taper effekt, ikke minst i kalde rom, har hydrogentrucken samme effekt til tanken er tom, forteller Endresen.

Går på tresprit

I Trondheim har ASKO seks lastebiler som går på bioetanol (tresprit fra Borregaard) og én hybridlastebil, for øvrig landets første hybrid-distribusjonsbil. Kombinasjonen elektrisk motor og biodrivstoff kan redusere CO₂-utslippene med inntil 92 prosent sammenlignet med en tilsvarende bil, som kjøres bare på diesel.

Ifølge produsenten Scania bruker lastebilen 18 prosent mindre drivstoff enn sammenlignbare dieselbiler. Batteriene lades av energi fra dieselmotoren og fra bremsene.

I Trondheim har ASKO tre lastebiler som hver dag kjører varer til Solsiden (Meny og restaurantene). - Der bruker vi hybridbilen og bilene som går på bioetanol. De samme bilene distribuerer også matvarer til barnehagene. Disse bilene slipper ikke bare ut mindre CO, de bråker også mindre, sier Endresen.

Elbil i Oslo

ASKO i Oslo har fått sin første elektriske lastebil. Den distribuerer matvarer til dagligvarebutikker. Bilen har en rekkevidde på 20 mil. Også Bergen og Kristiansand skal få hver sin ellastebil. I Midt-Norge er det ikke aktuelt med elbil på grunn av lange avstander. Asko Midt-Norge dekker Tynset i sør til Hammarøy i nord. Bilene kjører opptil 80 mil. Hver natt kjører fire lastebiler og fire containere på tog til Bodø. Både togene og lastebilene går på diesel.

I Trondheim by innen én mils omkrets har ASKO om lag 1000 kunder. – Målet er å kunne distribuere varene med en blanding av elektrisitet og hydrogen. En hydrogenlastebil trenger 30 kg hydrogen for å kunne kjøre 50 mil.

Endresen legger til at med 1,2 GWH fra solcellepanelet kan det produseres 320 kg hydrogen daglig. Det skal rekke til de fire lastebilene og ti truckene.

Totalt investerer ASKO Midt-Norge 70 millioner kroner i hydrogen og solkraft. Enova støtter hydrogensatsingen med 19,6 millioner kroner.

Aldri laget før

Scania har aldri før produsert en slik hydrogendrevet lastebil. I den forbindelse vil ASKO delta i utviklingen av bilen. Sintef er rådgiver. En hydrogenlastebil vil ha lavere driftskostnader enn en tilsvarende dieseldrevet lastebil.

Driftssjef Fredrik Børgesen i Asko Midt-Norge forteller at 20 prosent av strømforbruket ved lageret på Tiller kan erstattes med strøm fra solcellepanelet. Selve solcellepanelet koster totalt 20 millioner kroner.

Markedsdirektør Audhild Kvam i Enova sier i en pressemelding at ASKO er blant de ledende i miljøarbeidet innen landtransport i Norge, og viser nok en gang til at de ligger langt fremme på uttesting og innfasing av ny og miljøvennlig teknologi.

- Hydrogen er et svært interessant alternativ til fossilt drivstoff i landtransport, spesielt for busser og lastebiler som kjører over lengre distanser, hvor batteridrift er mindre hensiktsmessig, sier Kvam.

foto
Egen strøm: Adm.dir. Jørn Arvid Endresen i ASKO Midt-Norge har som mål at de til lageret på Tiller skal være mest mulig selvforsynt med strøm fra solceller. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Solkraft: Elektriker Anita Gjersvold i Bravida strekker kablene til solcellepanelet på taket til ASKO sitt lagerbygg i Østre Rosten. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen
foto
Klimavennlig: ASKO satser på mest mulig miljøvennlig distribusjon av matvarer over hele Norge. På det 27 000 kvm store lagerbygget på Tiller i Trondheim skal solceller forsyne bedriften med strøm. Foto: jens petter søraa, Adresseavisen