- Helt ærlig så trodde vi ikke det ble aktuelt med 24 meter.

Hovedverneombud for Nettbuss, Harald Sehm og kollega fra Trønderbilene, Raymond Harper sitter på førstnevntes kontor i administrasjonsbygget på Sorgenfri. Utenfor vinduet laver snøen ned, men bussene som er vinterferietomme går som vanlig. Om halvannet år er flere av bussene som går inn og ut portene 24 meter, og ikke drøye 19 meter.

- Lite gunstig, sier Harper.

- Styrer seg selv

- Under testkjøringen med superbussen fra Bergen prøvde vi å rygge, men vi fikk det ikke til. Bussen har to ledd, og det bakerste styrer seg selv. Under testen hadde vi med sjåfør fra produsenten, og det var han som måtte rygge bussen på båten. Det var et krav at han gjorde det, fortsetter han..

- Men busser skal jo ikke rygge?

- I prinsippet ikke, men noen ganger må vi. Slipper vi denne 24 meteren et par meter bakover er den helt ute av styring. Da blir vi stående, og må vente på tauing. Hadde vi hatt en superbusstrasé ville vi neppe hatt den utfordringen. Men nå skal vi kjøre gjennom boligområder, Sivert Thonstad vei som er smal, og ikke minst veier med stigning, sier Sehm.

Han tenkte tanken bare noen timer tidligere med den snøen som hadde lagt seg langs Byåsveien og andre veier i byen.

- I Byåsvegen er det enkelte dager med trøbbel i dag. Tenk deg en 24 meter buss som skal stoppe oppover bakken der på en snødag. Eller i Ringvålvegen nedenfor Åsheim skole eller Dybdahls veg, sier han.

Nettmøte om superbuss tirsdag kl 12.30 - Du kan sende inn spørsmål allerede nå

Ikke testet på vinterføre

Duoen mener at firehjulsdrift er avgjørende for om bussen vil fungere i Trondheim.

- Nå skal det sies at bydrift er blitt flinkere til å holde veiene bar for snø og is, men det er helt umulig å tro at det vil være bare veier hele tiden, sier Sehm.

Under testkjøringen som foregikk i desember 2015 fikk de ikke prøvd bussen på vinterføre, og dermed har ikke duoen eksakt vitenskap på hvordan bussen vil reagere. Men de fikk erfare at motorkraften på testbussen fra Bergen ikke er i nærheten av hva som trengs i det kuperte bussterrenget i Trondheim.

foto
Hovedverneombud for Nettbuss, Harald Sehm og kollega fra Trønderbilene, Raymond Harper (til venstre). Foto: Vegard Eggen

Leddbuss mot superbuss - dette er forskjellene

Skalv i beina

- Den var helt forferdelig. Vi måtte stå på gasspedalen for å komme oss opp bakken, og skalv på høyrefoten mens vi kjørte den. Den kom opp i 45 km/t i Okstadbakken, og vi forventer at kraften må oppjusteres kraftig for at den skal komme opp i normal hastighet, sier Sehm.

Fra AtB forutsettes det at operatører som leverer tilbud at: «Superbussen skal ha tilstrekkelig motorkraft til å holde minimum hastighet på 45 km/t der gjennomsnittlig stigning er 4,5 %, og maks stigning er 5,5 %. Stigningen er 2 kilometer, og kravet må oppfylles med full buss. Det skal legges ved dokumentasjon som viser hastigheten opp bakken. Fartsgrensen på gitte strekning er 80 km/t». I tillegg heter det at: «Bussen skal ha vinteregenskaper tilpasset klima for oppdragets geografiske område. Det er opp til operatør å avgjøre hvorvidt det er nødvendig med firehjulsdrift på linjene og om det skal treffes andre fremkommelighetstiltak på bussmateriellet».

Trodde ikke på 24 meter

- Dere ga innspill etter testkjøringen, men der er dere forholdsvis positive. Hvorfor var dere ikke tøffere i tilbakemeldingene den gang?

- Helt ærlig så trodde vi ikke det ble aktuelt med 24 meter, men at det ble 21 meteren med ett ledd vi testet i fjor vår. Den var vi alle veldig fornøyd med, og oppfattet at den tok omtrent like mange folk. Vi ville heller ikke fremstå som flåsete og usportslige i rapporten, men ha et åpent sinn. Men vi påpekte flere forhold som måtte forbedres, understreker Harper.

- Angrer dere på at dere ikke tok mer i?

- Nei. Det hadde nok ikke hatt noe å si uansett. Avgjørelsen om 24 meter ble tatt av noen høyere opp enn oss, så det løpet er kjørt. Men vi har sagt at det skal være en risikovurdering av alle mulige ting før det settes i gang, og det vil bli gjennomført, sier Sehm.

- Lotto med flere ståplasser

- Det ser ut til at det blir flere ståplasser i superbussen enn det er i dag, hva tenker dere om det?

- Sitteplass er selvfølgelig mest oversiktlig. Jeg tenker på dem som kommer fra Tiller og skal stå i superbussen ned Okstadbakken. Jeg synes det er litt Lotto altså. Selv om vi maks kan kjøre 70 så kan det fort skje uhell ved kjapp nedbremsing nede ved brua, sier Harper.

- Er det noe positivt med bussen?

- For all del, den oppfører seg bra i svinger, kryss og rundkjøringer. Vi sjåførene sitter også bra, og har stort sett god oversikt. Men vi hadde liten kontroll i skarpe svinger med tanke på blindsoner langs sidene, sier Sehm.

Atb svarer

Ifølge direktør i AtB, Janne Sollie, var det under et styremøte i AtB 23. november i fjor det ble vedtatt at man skulle gå for 24 meter, og ikke 21 meters superbuss.

- Det var administrasjonens anbefaling i forhold til å innfri kravet om kapasitet, fremkommelighet og at superbussen skal ha moderne design og innfri konseptet «tenk bane – kjør buss». Det er også nå stilt strengere krav til superbussens hastighet med full buss enn hva dagens leddvogner innfrir. Okstadbakken er satt som dimensjonerende og superbussen skal ha minimum 45 km/t i hastighet på toppen av bakken – noe dagens leddvogner ikke innfrir, sier hun.

foto
Janne Sollie, administrerende direktør i AtB Foto: AtB

- Underlig

- Verneombud i Nettbuss og Trønderbilene sier at det ikke er mulig å rygge 24-meteren. Hva sier dere til det?

- Det vurderer vi som litt underlig ettersom det viste seg fullt mulig å rygge en 24 meters buss både av – og på båten da vi lånte testbussen av Skyss i Bergen. Det er imidlertid ingen ønskelig situasjon å gjennomføre et stort omfang av rygging med slike kjøretøy. I dispensasjonssøknaden til Vegdirektoratet har vi derfor søkt om alternative ruter som kan benyttes dersom rutetraseen stenges eller det oppstår en beredskapssituasjon. Det kan også være verdt å nevne at de samme sjåførene nekter å rygge dagens leddvogner på lukket område. Vi har vært nødt til å bygge om depotet for nesten én million kroner for å innfri dette kravet, sier Solli.

Hun understreker at det vil bli operatørens ansvar å sørge for at sjåførene får tilstrekkelig opplæring til å kjøre bussene, og deriblant rygging.

Uaktuelt med 21 meter

- Hvorfor valgte dere 24 meter, og ikke 21 meters superbuss?

- AtB ønsker at systemet skal ha høy kapasitet, god fremkommelighet, trygghet og sikkerhet, samt at tilbudet skal fremstå som moderne. Vi forstår hovedverneombudene som er opptatt av trygghet og sikkerhet generelt, og spesielt sjåførenes arbeidsplass. De har jo 21 meter som preferanse da det minner mest om dagens leddbuss, men dessverre så innfrir det ikke kravet til kapasitet, sier Sollie, og viser til AtBs praktiske tester på hvorfor det ikke kan tas 130 passasjerer i en buss på 21 meter.

- Er det mulig å gå tilbake på 24 meters kravet?

- Nei, det vurderes som en vesentlig endring i konkurransegrunnlaget. Det vil innebære avlysning av konkurransen og v starte på nytt. Med to års leveringstid av superbuss vil vi ikke rekke oppstart høsten 2019.

- Hvor mange fabrikker klarer å bygge busser på 24 meter?

Basert på dialogkonferanser i september 2016 og møter med de enkelte bussprodusentene var det ved årsskiftet minst to som hadde dette i produksjon. Ytterligere tre ga uttrykk for at de ved en større bestilling ville kunne levere busser over 23,5 meter, sier Sollie.

- Må trenes på rygging

Verneombud for sjåfører av superbuss i Bergen henviste Adresseavisen til ledelsen av Skyss (Bergens svar på AtB) til å fortelle om sjåførers rygge-erfaringer med superbuss

- Vår erfaring er at det er mer utfordrende å rygge med disse bussene enn med vanlige leddbusser. Det er mulig å rygge, men det krever trening, sier leder for avdeling Trafikktilbud i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø.

Mer sulten på superbuss-artikler? Her er vår samleside!

Hva er viktigst for deg? Jeg kan sitte Bussen er i rute Høy standard på holdeplassen/busskuret Hyppige avganger Slipper å bytte buss for å komme frem Kort stans for hvert busstopp Hurtig av/på-stigning Plass til flest mulig passasjerer pr buss Komme hurtig frem Tar ikke buss Du må velge et alternativ Din stemme blir nå behandlet... Hva er viktigst for deg? Jeg kan sitte 7% Bussen er i rute 25% Høy standard på holdeplassen/busskuret 1% Hyppige avganger 26% Slipper å bytte buss for å komme frem 18% Kort stans for hvert busstopp 0% Hurtig av/på-stigning 0% Plass til flest mulig passasjerer pr buss 1% Komme hurtig frem 8% Tar ikke buss 15% Du har allerede stemt 18269 stemmer