Kontaktutvalget behandlet fredag de videre rammene for arbeidet med superbuss. Det ble raskt oppnådd enighet på de punktene hvor det var forskjeller på superbussvedtakene i bystyret og fylkestinget onsdag.

I utgangspunktet skilte det et tosifret antall millioner kroner mellom fylkestingets og bystyrets vedtak, men utvalgsmedlemmene fra Staten, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, henholdsvis direktør Lars Aksnes, Vegdirektoratet, ordfører Rita Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik, brukte ikke mange minutter på å samordne vedtakene.

Vedtaket innebærer at det totalt skal bygges 42 stasjoner for superbuss i løpet av 2017.

I alt er det satt av 156 millioner kroner til bygging av superbusstasjoner i år. Stasjonene skal bygges med kvalitetsnivå 2. Det innebærer leskur på seks meter og betongforsterket asfalt, ikke betong, i kjørebanen. På plattformene skal det benyttes betongheller og ikke granitt.

Byggestart for fire omstigningspunkter

I tillegg blir det byggestart for omstigningspunktene Moholt/Vegamot (Voll studentby), Hallset, Ranheim og Skovgård. Omstigningspunktene er steder langs superbusstraseene der ruter møtes og mange bytter buss.

Det er også satt av penger til knutepunkt på Tiller i 2017-budsjettet. Knutepunktene er stasjonsområder med kiosker og toaletter.

Totalt er det bevilget 60 millioner kroner millioner kroner til omstigningspunkter og 11 millioner kroner til omstigningspunkt i år.

- Det blir byggestart for brorparten av de 42 stasjonene etter sommeren. Før byggingen kan komme i gang, må det gjennomføres en ordinær anbudsrunde, forteller Heidi Fossland, leder i Miljøpakken.

Manuell snørydding på vanlige stasjoner

Ingen av de ordinære stasjonene for superbuss vil få snøsmelteanlegg, men skal ryddes manuelt for snø og is. I superbussvedtaket som ble fattet i bystyret og fylkestinger i juni i 2016 heter det at stasjonene «skal være snø- og isfrie gjennom vinteren».

I dag ryddes holdeplassene i Trondheim etter standarden Vinterdriftsklasse A (DkA), hvor maksimal tid mellom hver brøyting på dager med snøfall er en og en halv time. Superbussprosjektet la i et notat som ble lagt fram for politikerne 14. desember i fjor opp til enda hyppigere snørydding enn det som er vanlig på holdeplassene i dag.

«På snørike dager bør man legge opp til en brøytefrekvens på én time mellom hver runde.»

På dager med sammenhengende snøfall vil det, justert etter superbussens åpningstid, bety nærmere 20 brøytinger på hver stasjon. Kostnader til vinterdrift må tas gjennom de ordinære driftsbudsjettene til Trondheim Bydrift og Statens vegvesen. Det er ikke endelig avklart hva det utvidede vintervedlikeholdet vil innebære.

Kommentar: Superbussen trenger en festbrems

Snøsmelteanlegg på knute- og omstigningspunkt

Vedtakene i bystyret og fylkestinger innebærer at alle de ni omstigningspunktene og seks knutepunktene skal bygges med snøsmelteanlegg. Tidligere beregninger viser at ekstrakostnadene for snøsmelteanlegg er på 65 millioner kroner.

Både knute – og omstigningspunkter skal bygges med kvalitetsnivå 2, som betyr noe kortere plattforlengde. Konsekvensen er at passasjerer som skal bytte buss, må gå til en annen plattform på enkelte omstigningspunkter.

Kronikk: Trondheim fortjener et nytt og bedre kollektivsystem

Vil ha mer sykkelparkering

Bystyret og fylkestinget vedtok også at det skal «legges til rette for kostnads- og arealeffektiv sykkelparkering ved superbusstasjonene.» Årsaken er at mange bor og jobber slik at de vil velge sykkel til og fra superbussen i stedet for en lokalbuss dersom det blir lagt til rette for det.

Ifølge vedtaket skal «antallet plasser bør kunne variere ut fra størrelsen på holdeplassen, og ved knutepunkt må det legges til rette for et større antall parkeringer for sykkel. Det skal oppleves trygt å plassere sykkelen ved holdeplassen.». Sykkelparkeringen skal finansieres gjennom Miljøpakken.

Superbussene skal ikke ha betaling om bord, men er basert på at alle passasjerer har kjøpt billett på forhånd. I utgangspunktet var det derfor planlagt betalingsautomater på alle stasjoner. Økt bruk av t-kort og mobillett gjør imidlertid at politikerne, i likhet med Ruter i Oslo ikke lenger ønsker betalingsautomater på stasjonene.

Sjekk ruter og holdeplasser i vårt nye superbusskart