Rett ved E39 i Halsa ligger i dag et digert steinbrudd. Planen er at dette skal forvandles til et gigantisk handels- og serviceområde innen 2020.

- Dette er ikke stormannsgalskap. Det høres så negativt ut. Men jeg har aldri vært redd for å tenke stort, sier prosjektleder, grunneier og gründer i Halsa handels- og servicepark, Jan Erik Glåmen.

Grunneier og gründer Jan Erik Glåmen liker å tenke stort. Foto: Privat

Snøhetta hyret inn

Planarbeidet har allerede kostet 700 000 kroner. Noe av det er brukt til å leie inn det verdenskjente arkitektfirmaet Snøhetta. De har tegnet illustrasjoner og laget en fullstendig mulighetsanalyse.

- Snøhetta er kjent for sine signalbygg rundt om i verden. I vårt prosjekt har de vist hvordan et sår i landskapet kan forvandles til et attraktivt blikkfang, sier Glåmen.

Knutepunkt for transport

I «veggen» på steinbruddet skal det bygges inn et stort servicesenter i flere etasjer. Ifølge planen skal det være godsterminal i første etasje, og butikker i andre etasje. Restaurant og selskapslokaler i tredje og motell i fjerde etasje.

- Halsa er et lite sted, men det er et knutepunkt for transportnæringen. De som frakter gods mellom Trøndelag og Møre har vist stort engasjement for anlegget fordi det er mangel på døgnhvileplasser i vårt område, ifølge prosjektlederen.

Men fortsatt er det mye som skal på plass før servicesenteret står ferdig.

- Vi er i full gang med å formalisere intensjonsavtaler med ulike aktører. Det er blant annet aktører innen godstransport, salg og service, bilpleie og drivstofflevering. I første omgang skal vi imidlertid klargjøre flere næringsarealer som skal ligge i nærheten av selve parken, forklarer Glåmen.

Halsa handels- og servicepark vil bli en attraksjon for både vanlige veifarende og turister, tror utbyggeren. Foto: Snøhetta/MIR

Bekrefter behovet

Statens vegvesen bekrefter at det er behov for døgnhvileplasser for transportnæringen i Halsa-regionen.

- Vi holder nå på med en nasjonal plan for å lage et nettverk av døgnhvileplasser. Vi ønsker i utgangspunktet å benytte oss av private aktører til å drifte slik anlegg, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen.

- Fin arkitektonisk utforming

Statens vegvesen gir tilskudd til bensinstasjoner og lignende anlegg mot at disse tilrettelegger for transportnæringen. Om det blir aktuelt å støtte gigantprosjektet i Halsa er for tidlig å si.

- Behovet er der, men vi må se på hvordan vi vil løse det. Uansett må vi utlyse en anbudskonkurranse før vi kan gi tilskudd til planlagte døgnhvileplasser. Vi ønsker oss et tilfredstillende tilbud i området til lavest mulig pris, presiserer Austvik.

- Hva synes du om bildene av det planlagte anlegget?

- Det er fine bilder, uten at vi har sett detaljene i planene. Dette anlegget virker å ha en fin arkitektonisk utforming, og det er jo opp til utbyggerne hvordan de vil ha det, selvfølgelig.

Serviceparken sett ovenfra. Her med sykkelstier, mulige overnattingareal utendørs og bruk av området rundt serviceparken. Foto: Illustrasjon: Snøhetta

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter