Anleggsarbeidet, som strekker seg fra Byåsen i vest til Ranheim i øst, og fra Kattem i sør til Lade i nord, skal pågå fra mai til desember. Totalt skal det bygges holdeplasser og omstigningspunkter og utbedres strekninger for 450 millioner kroner.

Full oversikt over anleggsarbeidet: Når, hva og hvor

Adresseavisen kan i dag presentere en oversikt over når og hvor anleggsarbeidet for metrobussen i 2018 skal pågå og hva som skal bygges.

Oversikten, som er søkbar, finner du nederst i denne artikkelen.

Lenger nede i artikkelen finner du også en oversikt over bussholdeplasser som blir stengt i hele eller deler av anleggsperioden.

foto
Metrobuss. 58 metrobusser på 24 meter skal fra 3. august 2019 trafikkeree tre metrobusslinjer på totalt 50 kilometer i Trondheim. Foto: Grafikk: van Hool/Nettbuss

Premiere for metrobussen 3. august neste år

3. august 2019 gjennomføres den største forandringen noensinne i kollektivtransporten i Trondheim. Ryggraden i den nye rutestrukturen er tre nye metrobusslinjer på rundt 50 kilometer som skal betjenes av 58 busser på 24 meter. Bygging av stasjoner, knute- og omstigningspunkt for det nye metrobussnettet vil sette sitt tydelige preg på byen det neste halvåret.

Dette er de tre traseene for metrobuss:  Sjekk ruter og holdeplasser i vårt metrobusskart

Adresseavisen mener: Håpløs snuoperasjon om metrobuss-pengene

Anleggsarbeid på 44 steder samtidig i september

Anleggsvirksomheten for metrobussen i 2018 topper seg i andre halvdel av september. Da er det er det metrobussutbygging i gang på 44 ulike steder to uker i strekk!

På grafikken under kan du se hvor mange byggeprosjekter for metrobussen som er under arbeid uke for uke i 2018.

foto
Trafikkregulering. Anleggsarbeidet langs de tre metrobusslinjene vil gi innsnevringer og lysregulering på en lang rekke steder på de 73 stedene med anleggsarbeid. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Innsnevringer og lysregulering

- Trafikantene må regne med innsnevringer av veibanen eller lysreguleringer flere titalls steder de neste månedene, sier prosjektleder Are Kullerud i Kommunalteknikk, Veg i Trondheim kommune.

På de stedene hvor entreprenøren må ta i bruk deler av veibanen under anleggsarbeidet, vil veien bli innsnevret til færre kjørefelt. – Noen steder blir kollektivfeltet stengt slik at busser, taxi og elbiler må bruke ordinære kjørefelt. På steder uten kollektivfelt blir det innsnevring av veibanen, og eventuelt lysregulering, forteller prosjektleder Terje Fiksdal i Statens vegvesen.

Prosjektlederne understreker at planene for tidspunktene for anleggsarbeidet er foreløpige.

- Det kan ikke utelukkes at det vil skje endringer underveis, for eksempel at byggingen vil komme i gang senere på enkelte steder enn først opplyst, sier prosjektlederne.

foto
Busskur. Det skal monteres nye leskur på alle metrobussholdeplasser. Stoppestedet ved Portalen ved Solsiden forrige tirsdag den første metrobusstasjonen som fikk montert nytt leskur. Foto: Klara Johnsgård

Entreprenør  og skiltmyndighet avgjør trafikkregulering

Hvordan trafikken skal reguleres på hvert enkelt anleggssted, blir avtalt mellom entreprenøren og skiltmyndigheten (Statens vegvesen og politiet).

- Vi skal begrense ulempene mest mulig for trafikantene og gjøre alt det vi kan for at trafikken skal gå smidig forbi stedene med anleggsarbeid. Fordi deler av utbyggingen skjer midt i en by, er det imidlertid ikke mulig å unngå å bruke deler av veibanen til anleggsvirksomheten enkelte steder. Entreprenørene må også ta hensyn til sikkerheten for anleggsarbeiderne, påpeker Kai-Arne Riersen, prosjektleder for infrastruktur i metrobussprosjektet.

Han understreker at det er umulig å gi en 100 prosent garanti for at anleggsarbeidet vil være ferdig nøyaktig på datoen som er oppgitt.

- Ulike forhold kan påvirke lengden på arbeidet. Det kan for eksempel være forhold i grunnen som ikke er i samsvar med tegningene som gjør at arbeidet tar lengre tid enn forutsatt, påpeker Riersen.

foto
Stengte veier. Montering av nye leskur for metrobussen er et avanleggsarbeidene som vil påvirke trafikkavviklingen på hvert enkelt anleggssted. Da metrobusstasjonen ved Portalen fikk nye leskur på hver side av veien, måtte trafikken dirigeres forbi anleggsstedet. Foto: Klara Johnsgård

Kommentar: Vedtaksvegring som kan skade metrobussen

Flere bussholdeplasser stengt i anleggsperioden

Slik påvirker metrobussutbyggingen busstrafikken i Trondheim de neste åtte månedene.

Minst 21 av de nåværende holdeplassene som bygges om til metrobusstasjoner, blir stengt i hele eller deler av anleggsperioden. Noen stoppesteder stenges bare en dag, mens andre er stengt i mange uker.

På enkelte steder hvor stoppestedet er stengt, blir det opprettet midlertidige holdeplasser mens anleggsarbeidet pågår, mens på andre steder

må passasjerene bruke nærmeste holdeplass.

foto
Metrobuss-logo. Dette er logoen for metrobussen i Trondheim. Alle stasjoner på de tre linjene blir merket med dette symbolet. Foto: Klara Johnsgård

Stengte holdeplasser

Stoppesteder hvor holdeplassen blir stengt og passasjerene må benytte nærmeste holdeplass:

Peder Myhres veg

Lohove

Ranheim idrettsplass (til byen)

Kattemsenteret

Anders Buens gate

Midteggen

Husebytunet

Ila

Dragvoll, Loholt alle

Gildheim (fra byen) (en uke)

Travbanen (to uker)

Bjørndalstoppen (en dag)

Bjørndalsbrua (kort tid)

Kolstadvegen (to uker)

Rostengrenda (to uker)

Åsheim skole (til byen)

Åsheim skole (fra byen)

Munkvoll gård (til byen)

Berg studentby (fra byen)

Bergheim

Byåsen skole

Debatt: Kaffen gikk i vrangstrupen, da NRK viste en prøvekjøring med de nye metrobussene

Midlertidige holdeplasser

På disse stedene blir det opprettet midlertidige holdeplasser i anleggsperioden. Det betyr at det blir opprettet en midlertidig holdeplass maksimum 100 meter fra nåværende holdeplass:

Arnt Smistads veg

Hallset (Migosenteret)

Østre Berg (mot sentrum)

Lund

Grilstadkleiva

Bekkasinvegen

Lyngvegen

Saupstad skole (Skyttervegen)

Saupstadsenteret

Casper Lundes veg

Havstad

Johan Falkbergets veg

Åsveien skole (fra byen)

Åsveien skole (til byen)

Nyveibakken (fra byen)

Nyveibakken (til byen)

Tvetestien (fra byen)

Tvetestien (til byen)

Lerkendal

Strindheim

Sluppen

Abels gate

Dragvoll - Jonsvannveien

Solsiden

Tempe Christian Fredriks gate

Tonstadkrysset

Kilde: Trondheim kommune og Statens vegvesen

VIDEO: Bli med på prøvetur med metrobussen

Tallet på stengte stasjoner kan øke. Ved 13 holdeplasser er det ikke avklart om stoppstedet blir stengt, eller om det blir opprettet en midlertidig holdeplass.

- AtB er i tett dialog med byggherrene i Statens vegvesen og Trondheim kommune underveis i byggeperioden. Sammen vil vi sikre at kundene får god informasjon og at det blir forutsigbart for reisende og berørte underveis, forteller avdelingsdirektør Grete Opdal, kommunikasjon og drift, AtB.

AtB søker i det lengst å få etablert midlertidig holdeplass i umiddelbar nærhet til holdeplassen som oppgraderes.

AtB-info på alle berørte stoppesteder

- Hvorvidt dette er mulig, er avhengig av en sikkerhetsvurdering og fremkommeligheten i hvert enkelt tilfelle. Dette er først klart når hvert enkelt prosjekt er ferdig prosjektert. I noen tilfeller kan byggingen medføre at veien blir stengt og man må kjøre alternativ trase, men dette søker man i det lengst å unngå. I de tilfellene dette er nødvendig vil det informeres godt om alternative holdeplasser, sier Oppsal.

Hun opplyser at AtB for hver enkelt holdeplass som blir oppgradert vil publisere informasjon som beskriver stengeperiode og alternativer for holdeplassen.

- I tillegg til oppslag på holdeplass, skjermer og reiseplanlegger kan kundene holde seg informert om oppgradering av sin holdeplass på vårt nettsted atb.no på en egen infoside om driftsavvik, sier Opsal.