På grunn av sykepleiermangel tar en medisinstudent sykepleiers ansvarsvakt for beboerne på Tempe helse- og velferdssenter.

Studenten er innleid fra et vikarbyrå, og skal ha sin siste vakt denne uken. Det blir oppgitt at studenten er uten norskkunnskaper.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener at det alltid må være en autorisert sykepleier på vakt, og at praksisen dermed er faglig uforsvarlig. De vil anmelde saken til Helsetilsynet, og senere vurdere politianmeldelse. Det var fagbladet Sykepleien som først omtalte saken.

Sykepleieren ble sykemeldt

Enhetsleder Torbjørg Sandberg og avdelingsleder Sigrid Bjørge på Tempe mener at situasjonen er misforstått. De forteller at legestudenten med fem års medisinstudium snakker dansk, og at kommunikasjon på norsk derfor ikke er et problem. De presiserer også at han ikke jobber som autorisert sykepleier, men at han har ansvarsvakt.

- Vi lagde i utgangspunktet en godkjent sommerturnus, men så skjedde det noe uheldig. Det er ekstra vanskelig og sårbart å rekruttere sykepleiere om sommeren, forteller Bjørge.

I dette tilfellet ble en sykepleier sykemeldt. Det var ikke mulig å oppdrive en annen sykepleier, verken på egen hånd eller ved hjelp av vikarbyrå. Normalt jobber det en sykepleier, en assistent og to fagarbeidere på nattevaktene på sommeren.

Er dette en nødløsning?

- Det er en løsning. Når vi har Trygghetspatruljen i bakhånd og det er tre andre på jobb, så er det akseptabelt og en forsvarlig praksis. I tillegg kommer bistand fra legevakten, sier Bjørge.

Trygghetspatruljen skal fungere som backup når enhetene ikke er i stand til å skaffe sykepleier. Den kan være behjelpelig ved akutte sykefravær og i akutte situasjoner.

foto
Sigrid Bjørge forteller at det er ekstra vanskelig å rekruttere sykepleiere om sommeren. Foto: helene Mariussen

- På ingen måte forsvarlig

foto
Plasstillitsvalgt Ann-Elin Kolberg mener det må settes inn tiltak mot sykepleiermangel umiddelbart. Foto: Privat

Plasstillitsvalgt på Tempe, Ann-Elin Kolberg, mener Trondheim kommune må sette inn tiltak for å øke sykepleierrekrutteringen umiddelbart.

- Krisen oppstår hver sommer og er i økende grad gjeldende hele året. Det er på ingen måte forsvarlig.

Kolberg foreslår at sykepleiere på sykehjem får lik lønn som ved St. Olav, og at det alltid bør være mer enn en sykepleier på vakt. Hun tror årsaken til mangelen er et for dårlig fagmiljø, bestående av mye assistenter og lønn som ikke er konkurransedyktig.

- Til tross for at Trondheim kommune utlyser fulltidsstillinger, blir ikke disse stillingene besatt. Trondheim er en fantastisk by å bo i, så det er ikke der årsaken til sykepleiermangelen ligger.

Kronisk sykepleiermangel

Sandberg og Bjørge synes sykepleiermangelen er utfordrende.

- Vi prøver å skape en fagutvikling for sykepleiere. Vi vil rekruttere, og prøver hele tiden å gjøre helse- og velferdssentrene mer attraktivt, sier Sandberg.

De har forståelse for at nyutdannede sykepleiere heller vil jobbe på sykehus.

- De vil ha praksisen, det kollegiale samholdet og støtten som de får på sykehus. Lønn spiller også en rolle, mener Bjørge.

foto
Hovedtillitsvalgt i NSF i Trondheim, Torbjørn Solberg, mener praksisen er faglig uforsvarlig. Foto: Christine Schefte

Kritiserer kommunen

Hovedtillitsvalgt i NSF i Trondheim, Torbjørn Solberg, kritiserer rådmannen for å dytte rekrutteringsansvaret over på avdelingsledere og enhetsledere.

- Trondheim kommune skal ivareta norsk lov, og kommunen har vedtatt at det skal være rekrutterende tiltak for sykepleiere i virksomheten. Det som foregår på Tempe er ikke rekrutterende.

Han mener Trondheim kommune må ha en byomfattende holdning til rekrutteringen.

- Vi har hatt utallige møter for å finne strategiske løsninger, men kort fortalt er det viljen det skorter på. Vi kan ikke lenger sitte å se på at Trondheim kommune ikke tar dette på alvor. De later som de er på tilbudssiden, men det er de ikke, uttaler han.

- Kommer til å bli verre

foto
Helge Garåsen frykter ikke for pasientenes sikkerhet når medisinstudenten har nattevakt med flere backup-systemer. Foto: Morten Antonsen

Rådmann Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune, avviser at de ikke tar situasjonen på alvor. Han mener rekrutteringen er et delt samarbeid mellom ham og med de ulike enhetene.

- Vi har en kjempeutfordring på kompetanse i hele nasjonen, og vi står bare på startstreken. Vi vet at dette er en situasjon som kommer til å bli verre.

- Hvilke tiltak jobber dere med for å øke rekrutteringen?

- Vi prøver å øke grunnbemanningen, og få inn flere som kan jobbe med oppgaver sykepleier ikke trenger å gjøre for å avlaste de, samt å øke antall og andelen sykepleiere. Vi øker for eksempel budsjettene med flere nye sykepleierstillinger i 2018. Vi la fram politisk en rekrutteringsstrategi i desember, og som vi følger opp med en ny plan i september. Det er vanskelig å finne et enkelt tiltak som skal løse problemet, men vi jobber med å gjøre det mer attraktivt. Utfordringen er at det er et marked med mangel på sykepleiere, det problemet har også St. Olav.

- Frykter du for pasientsikkerheten ved Tempe?

- Nei. Med fire på natt og backup-systemer regner jeg med at dette fungerer bra, men jeg er bekymret for hvordan det blir på sikt, sier han.