May-Britt Moser: - Jeg fikk sjokk av Ola Borten Moe

foto