Disse togene er kalt både skandale og forbedring allerede før de har fraktet én eneste passasjer