Trønderhest sikret pengepremie på 2 millioner kroner

foto