- Det å gamble på at det skal bli mange, mange flere boliger, er et sjansespill fra utbyggerne

foto