- I høyeste grad et risikoprosjekt før detaljreguleringen er vedtatt

foto