Å snakke foran klassen oppleves farligere enn korona

foto