- Også studenter må tåle å høre direkte tale fra statsministeren

foto