I dag avgjør politikerne hva som skal skje med dette huset

foto