Mener trondhjemmer må dømmes til lang fengselsstraff for nettovergrep

foto