- Mange tror fortsatt at de må teste seg ut av isolasjon. Det anbefales ikke