E6 var stengt. 13 ble evakuert etter brann i fjøs

foto