- Vi har en stor jobb å gjøre for å bli en attraktiv arbeidsplass for rektorer

foto