– Den største barrieren her, er E6. Det er et stort problem