Rømning fra oppdrettsmerd med 125 000 laks - lover 300 kroner per fisk i dusør

foto