- Vi har planer om å få til store ting i Trøndelag framover

foto