– Det har ikke vært bekymringer for hvordan de har fungert som omsorgpersoner

foto