- Vi har gjort en super jobb, sier Høyre-representant

foto