- To måneders saksbehandling for å få koblet til lyskryss på en fotgjengerovergang?

foto