- I år har vi faktisk et koronabudsjett og det gjør det krevende på mange områder

foto